skip to Main Content
Hola ... dit is de grootste vraagbaak over Spanje

Wat is de verklaring van inschrijving als EU-inwoner in Spanje

Wat Is De Verklaring Van Inschrijving Als EU-inwoner In Spanje
Freepik

In dit artikel leggen we uit wat het ‘Certificado de Registro como residente comunitario’ is, hoe je dit document als EU-inwoner van Spanje kunt aanvragen, aan welke vereisten je dient te voldoen, welke documenten je nodig hebt en waar je dat dient te doen. Na aanvraag en goedkeuring ontvang je een groen papier op A4 formaat of een kaartje dat ook wel de ‘tarjeta de residencia’ wordt genoemd.

In bezit van dit document kan een EU-inwoner bevestigen dat hij/zij rechterlijk in Spanje verblijft. Dit document is alleen een bewijs dat een EU-inwoner in Spanje verblijft, het is niet een identiteitskaart. De identiteit en nationaliteit kunnen alleen worden bewezen door een identiteitsdocument uit het land van herkomst (geldige ID-kaart of paspoort).

De verklaring van inschrijving bevat de persoonsgegevens, nationaliteit, adres en identificatienummer voor buitenlanders (Número de Identificación de Extranjero – NIE)  van de geïnteresseerde evenals de afleverdatum. Het document heeft géén vervaldatum.

LEESTIP: Wat is het NIE nummer in Spanje

Waarom

Als je als inwoner van een ander EU-land voor een periode van 3 maanden of langer in Spanje gaat wonen is het verplicht om je bij de ‘Oficina de Extranjeros’ in de provincie waar je woonachtig bent of bij de ‘Comisaría de Policía’ in te schrijven in het ‘Registro Central de Extranjeros’. 

Vereisten

Je moet een van de volgende voorwaarden kunnen bewijzen:

 • Je moet een werknemer zijn in Spanje (dus een contract hebben)
 • Je moet een zelfstandige werker (autónomo) zijn in Spanje
 • Je moet voldoende inkomsten hebben voor eigen onderhoud en dat van het gezin om geen last te zijn voor de Spaanse sociale bijstand gedurende het verblijf in Spanje. Tevens dient de inwoner over een zorgverzekering te beschikken, privé of van de overheid, dat in Spanje of in het land van afkomst is aangevraagd en overeenkomt met het Spaans Nationaal Gezondheidszorgsysteem gedurende het verblijf in Spanje.
 • Een  student  zijn  en  zijn  ingeschreven  in  een  openbaar,  privé  of  door  het  bestuur  van  onderwijs  gefinancierd  instituut  om  te  studeren  of  een  beroepsopleiding  te  volgen,  evenals  over  een  zorgverzekering beschikken, privé of van de overheid, dat in Spanje of in het land van herkomst is aangevraagd en de geïnteresseerde in Spanje volledig mee gedekt is; een verklaring waar men in aangeeft over voldoende inkomsten te beschikken om voor zich en zijn/haar gezinsleden te zorgen om geen last te zijn voor de Spaanse sociale bijstand gedurende het verblijf in dit land.
 • Een staatsburger zijn van een EU-lidstaat, gezinslid dat meegaat of samenkomt met een burger van de EU en aan één van de hierboven vermelde vereiste voldoen.

De economische inkomsten worden per individu en persoonlijke en gezinssituatie van de geïnteresseerde beoordeeld. Deze inkomsten dienen hoger te zijn dan het bedrag dat jaarlijks in de Begrotingswet (Ley de Presupuestos Generales del Estado) wordt vastgesteld om in aanmerking te komen voor het ontvangst van een niet premie- of bijdragebetaling plichtige uitkering dat per persoonlijke en gezinssituatie van de geïnteresseerde afhangt.

LEESTIP: Stappenplan NIE nummer aanvragen in Spanje

Vereiste documenten

Opmerking: bij het indienen van het aanvraagformulier voor inschrijving dienen de originele stukken te worden voorgelegd samen met kopieën.

 1. Officieel aanvraagformulier (EX18), in tweevoud, volledig ingevuld en ondertekend door de aanvrager en inwoner van de EU. Dit formulier is te downloaden via DEZE LINK
 2. Geldig paspoort of identiteitskaart van het EU-land van herkomst. Wanneer dit is vervallen dienen een kopie hiervan en van het aanvraagformulier voor een vernieuwing te worden ingediend.
 3. Afhankelijk van de situatie, de volgende documenten:

a) Als de geïnteresseerde een werknemer is dienen één van de volgende documenten te worden ingediend:

 • Verklaring van indienstneming of tewerkstelling dat minstens de naam en adres van het bedrijf, btw-nummer en bijdrage code inhoudt.
 • Arbeidsovereenkomst geregistreerd in de Nationale Arbeidsbemiddelingsdienst, of de vermelding van de indienstneming en voorwaarde hiervan via de platform CONTRAT@.
 • Bevestiging van inschrijving in het bijhorende regime van de Sociale Zekerheidsdienst of verklaring van toestemming ter bevestiging van de gegevens in de bestanden van het  Nationaal Sociaal Zekerheidsfonds (Tesorería General de la Seguridad Social).

b) Als de geïnteresseerde een zelfstandige werker is dienen één van de volgende documenten te worden ingediend:

 • Inschrijving in de Volkstelling van Economische Activiteiten (Censo de Actividades Económicas).
 • Inschrijving in het Handelsregister (Registro Mercantil).
 • Bevestiging van inschrijving in het bijhorende regime van de Sociale Zekerheidsdienst of verklaring van  toestemming  ter  bevestiging  van  de gegevens in de bestanden van het Nationaal Sociaal Zekerheidsfonds of de Belastingendienst (Agencia Tributaria). 

c) Als de geïnteresseerde niet werkachtig in Spanje is dienen de volgende documenten te worden ingediend:

 • Bevestiging dat men over een zorgverzekering beschikt, privé of van de overheid, dat in Spanje of in het  and van herkomst is aangevraag en overeenkomt met het Spaans Nationaal Gezondheidszorgsysteem gedurende het verblijf in Spanje. Gepensioneerden  voldoen aan deze vereiste door middel van het indienen van een verklaring dat zij over  een zorgverzekering beschikken dat wordt vergoed door de Staat waarvan zij de pensioen ontvangen.
 • Bewijs dat men over voldoende inkomsten beschikt voor hem/haar en zijn/haar gezinsleden gedurende het verblijf in Spanje. Dit kan met een rechterlijk type document  zoals eigendomsaktes, gecertificeerde cheques, documenten ter bewijs van vermogenswinsten of creditcards met een bank certificering over het beschikbare bedrag worden bewezen.

d) Als de geïnteresseerde een student is dienen de volgende documenten  te worden ingediend:

 • Inschrijving in het openbaar, privé of door het bestuur van onderwijs gefinancierd instituut.
 • Bewijs dat men over een zorgverzekering beschikt. Een Europees verzekeringspasje is voldoende als deze geldig is en de mogelijke medische zorgen dekt gedurende het verblijf in Spanje.
 • Verklaring dat men over voldoende inkomsten beschikt voor hem/haar en zijn/haar gezinsleden gedurende het verblijf in Spanje.
 • Om aan deze vereiste overeen te komen is het voldoende om het bewijs van deelname  in een onderwijsprogramma van de Europese Unie voor studenten en docenten in te dienen.

e) Als de geïnteresseerde een gezinslid van een burger van de EU is dienen de volgende documenten te worden ingediend:

 • Actueel en indien nodig gelegaliseerd bewijs betreft de familieband met de burger van de EU.
 • Bewijs betreffende de economische afhankelijkheid.
 • Bewijs dat het gezinslid dat dit recht geeft een werknemer of zelfstandige werker is of voldoende inkomsten heeft en over een zorgverzekering beschikt, of dat het een student  is en voldoende inkomsten voor zich en zijn/haar gezinsleden heeft en over een zorgverzekering beschikt.

Procedure

Rechtspersoon om dit aanvraagformulier in te dienen: de burger van de EU dient het persoonlijk aan te vragen.

Plaats van indiening: Vreemdelingendienst (Oficina de Extranjería) van de provincie   waar de geïnteresseerde wil verblijven of het bijbehorende Politiebureau.

Termijn van indiening: drie maanden vanaf de datum van aankomst in Spanje.

Heffing: de geldige heffing (kosten) dient voorafgaand de aflevering van de verklaring van inschrijving te worden voldaan. Aflevering van de verklaring van inschrijving:  zodra  de heffing is betaald en de hierboven vermelde vereiste zijn bevestigd, zal de burger van de EU onmiddellijk een verklaring van inschrijving in het register voor buitenlanders ontvangen waarin zijn/haar naam, nationaliteit, adres, identiteitsnummer van buitenlander (NIE) en datum van de inschrijving worden vermeld.

Belangrijke opmerking: als de benodigde documenten in een andere taal worden ingediend moeten deze naar het Spaans of co-officiële taal van het grondgebied waar het aanvraagformulier wordt ingediend worden vertaald.

Tarjeta de residencia

Na aanvraag en goedkeuring ontvang je een groen papier op A4 formaat wat sinds enkele jaren afgescheurd wordt tot een klein kartonnen kaartje van het formaat van een bankpas. Het is verstandig dat kaartje te laten plastificeren zodat het niet kapot kan gaan. Dat papiertje heet: tarjeta de residencia.

Vroeger kreeg men een net blauw plastic kaartje met daarop ook een pasfoto waarna dit document in de meeste gevallen ook gebruikt kon worden als identiteitsdocument. Waarom dat is aangepast naar een nutteloos groen kartonnen papiertje is ons onduidelijk.

 • Lijst van ‘Oficinas de Extranjería’ in Spanje KLIK HIER
 • Lijst van ‘Comisarías de Policía’ in Spanje KLIK HIER
Dit bericht heeft 18 reacties
 1. Het NIE heeft volgens jullie geen vervaldatum? Maar mijn Spaanse advocaat zei dat het toch na 5 jaar moet worden verlengd. Maar toen wij bij de vreemdelingenpolitie kwamen in Huelva werd daar gezegd dat de termijn 10 jaar is. Dus wat is waar??

  1. Heeft geen vervaldatum, vroeger wel, net zoals het groene kaartje. Wat gemeenten wel vaak vragen is dat buitenlanders zich opnieuw melden om te controleren of je nog in de gemeente woont. Dat is puur administratief omdat als buitenlanders soms verhuizen ze dat niet doorgeven waardoor mensen onterecht bij gemeenten staan ingeschreven. Zelf al meer dan 20 jaar woonachtig in Spanje en heb nog nooit de NIE moeten verlengen, ook niet het groene kaartje.

   1. Daar zit nog wel een nuance aan en een addertje onder het gras. Je moet je pas als permanent resident te registreren als je meer dan 183 dagen in Spanje verblijft. Door die registratie schrijf je je feitelijk uit (of moet je uitschrijven) uit Nederland, omdat je daar niet meer permanent >183 dagen) verblijft op een vast adres. Indien je meer dan 3 maanden aaneen gesloten in Spanje verblijft, moet je je inderdaad verplicht melden bij de Policia National. De adder onder het gras is, dat wanneer je dit doet, de procedure wel is dat je je registreert als permanent resident met het groeme kaartje. Daarmee kom je in de problemen, want na 4 maanden ga je bijv. weer naar Nederland voor 8 maanden en zou je je daar weer permanent in moeten schrijven. Een onmogelijke situatie, die voor lang overwinteraars alleen te voorkomen is door die 4 maanden voor een korte reis te onderbreken, waardoor de periode niet 3 maanden aaneengesloten is. Anders krijg je dus de situatie van een gebroken jaar met emigratie en immigratie belasting toestanden. Of heeft u een andere oplossing?

  2. Een NIE nummer is persoonlijk en uniek en blijft altijd geldig. Dat geldt echter niet voor het certificaat. Dit heeft een geldigheidsdatum van x maanden, indien vermeld op het document, en moet telkens vernieuwd worden via dezelfde procedure. Indien er geen geldigheidsdatum staat vermeld dan is het altijd geldig. Als je resident bent, hoef je dit niet te doen: dan beschik je immers over een Tarjeta de Residencia

  3. Ik vertrek over een kleine maand naar Spanje als tussenjaar en ik vroeg mij af of ik mijn zorgverzekering in Nederland ook mee kan nemen naar Spanje. Met mijn zorgverzekeraar is afgesproken dat zolang ik minder dan 8 maanden in Spanje verblijf gewoon mijn nederlandse zorgverzekering kan behouden

 2. Prima, dit zo te lezen. Maar wat zijn de fiscale consequenties? Volgens mij dat je, als je resident bent, dan ook in Spanje belasting betaalt. Ook dat je je in Nederland moet uitschrijven. En daardoor in Nederland niet meer in een ziektekostenverzekering kan deelnemen. En in Spanje ik (70+) niet meer (extra) kan verzekeren. Allemaal nadelen dus…..!!

  1. Beste Ed,
   Inderdaad betaal je in Spanje belasting als je resident bent en dat je ook in Nederland bent uitgeschreven. Het Spaanse ziekenfonds ( Social Seguridad) is altijd in discussie met goede en slechte ervaringen. Ik ben tevreden en voordelig in prijs, zo’n 60 euro per maand. Je kunt je ook bijverzekeren in Spanje maar als 70 plusser betaal je de hoofdprijs. Googel maar in Spanje en je hebt er verzekeringsbedrijven in Nederlands beheer. In Nederland is een bedrijf dat OOM heet en Nederlanders in het buitenland verzekerd. Ik heb goede ervaringen met Spaanse autoriteiten want je wordt er nog als mens behandeld en niet als een nummer. Ik had de stap veer eerder moeten zetten en succes, laat je niet afschrikken ook niet bij de Social Securitad waar de hele wereld bij elkaar komt.

  2. Via het CAK een S1 document opvragen en de EHIC kaart. Zodra je je Tarjeta de Residencia hebt kan je je aanmelden bij de gezondheidszorg.

 3. je mag het groene kaartje niet plastificeren! Je mag het wel in een plastiek hoesje steken om het te beschermen en best is om er ook een kopie van te nemen.

  1. Mijn groene kaartje heb ik bijna 10 jaar geleden geplastificeerd en heb er werkelijk nooit last mee gehad. Geen enkele officiële instantie maakte er een probleem van. Wellicht maakt de regio waar je woont wat uit.

  2. Idd, ik heb vandaag mijn groene kaart gekregen en dat vertelden ze me daar ook!
   Niet plastificeren en bij voorkeur thuis in een plastiek hoesje laten liggen zodat het niet beschadigd wordt.
   Een foto nemen van voor- en achterkant nemen met je gsm, dat is voldoende, je hoeft het kaartje zelf niet bij te houden.

 4. Nu heb ik veel over de verschillende Certivicado”s maar niets over dat wat ik sinds 2010 heb…
  CERTIFICADO DE REGISTRO DE CIUDADANO DEL LA UNION
  Is dat ook het Dokument dat geldig is om terug Spanje binnen te komen ?
  Ik heb mijn Adres in CZ..wou terug naar Spanje verhuizen en moet als het weer mag even voor Dokumenten naar CZ..maar ik wil aleen gaan als ik ook terug mag komen….
  Monika Verbeeck

 5. Ik woon sinds 15 jaar vast in Spanje en heb ooit de blauwe variant van de certificado de residencia gehad, maar nadat ik ben beroofd heb ik hem niet meer opnieuw aangevraagd omdat hij niet echt nodig was. Nu wil ik over een aantal weken graag naar Nederland, maar lees dat je nu bij terugkomst perse over het groene kaartje moet beschikken. Heeft iemand ervaringen met het vernieuwen van het groene kaartje?

 6. Beste, ik probeer al een lange tijd ,een afspraak te maken,voor mijn nodige residentie. Ik kan nog steeds geen afspraak maken . Weet iemand raadt ? Provincie ALicante . Thanks

 7. Goedemorgen, meer dan 20 jaar geleden woonde en werkte ik een paar jaar in Spanje, daarna ben ik terug naar Nederland gegaan en woon daar sindsdien. Nu wil ik misschien een vakantiehuisje kopen en daar heb ik dus mijn NIE nummer voor nodig. Ik ben het document al jaren kwijt, ik heb nog wel salarisstroken met het nummer erop. Hoe kom ik aan een nieuw NIE- document?

 8. beste
  Ik wil voor 3 maanden (90 dagen) naar Costa Blanca (Calpe of Altea ) verblijven met behoud van mijn uitkering, want ik wil in die 3 maanden werk zoeken.
  Moet ik hiervoor ook een NIE nummer hebben ?
  Of volstaat enkel mijn geldig paspoort en mijn nodige documenten die ik in Belgie laat registreren en die ik bij een SEPE kantoor ter plaatse ook laat registreren?

  Alvast bedankt.

 9. zie:
  http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/regimen-general/tarjeta-de-identidad-de-extranjero
  onder:

  3. Supuesto de duplicado por robo, extravío, destrucción o inutilización:
   Denuncia del extravío o robo, o presentación de la tarjeta inutilizada.
   Pasaporte o título de viaje o, en su caso, cédula de inscripción en vigor.
   Tres fotografías recientes, en color, en fondo blanco, tamaño carné.
   Abono de la tasa correspondiente.

 10. Wij wonen nu 4 maanden in Spanje. Ik ben al 3 maanden in de weer om een Tarjeta de Residente te bekomen. Die is nodig om je te kunnen inschrijven bij de Seguridad Social en van medische zorgen te kunnen genieten.
  Dat is een echte martelgang. Als je al informatie krijgt, is die onvolledig of zelfs tegenstrijdig. Een afspraak maken met een overheidsinstantie (politie, seguridad social) is onbegonnen werk: telefoons worden al maanden niet opgenomen, websites zijn een doolhoven).
  Op advies van mijn Engelse buurvrouw heb ik me gewend tot een “gestor”. Die gaat nu het nodige doen. Hij vraagt daarvoor € 250 per persoon (sommige vragen nog meer).
  Die gestor zegt me dat door de Coronaperikelen alle diensten en informaticasystemen hopeloos overbelast zijn. Daardoor kan de duur van de hele procedure momenteel oplopen van 3 tot 6 maanden !
  Geduld is een mooie deugd zullen we maar zeggen, zeker ?

  Ruud

Geef een reactie

Laat ons weten wat je van dit artikel vindt of als je meer wilt weten.

Back To Top