skip to Main Content
Hola ... dit is de grootste vraagbaak over Spanje

Stappenplan NIE nummer aanvragen in Spanje

Stappenplan NIE Nummer Aanvragen In Spanje
Freepik

Als je in Spanje wilt gaan wonen heb je voor praktisch alle instanties een NIE-nummer nodig. Het NIE is een Identificatienummer voor Buitenlanders ofwel in het Spaans ‘Número de Identificación de Extranjeros’ (NIE). Het is een uniek, persoonlijk en exclusief nummer dat het Directoraat-Generaal van de Politie toekent aan buitenlanders.

Het NIE nummer is te vergelijken met het Nederlandse burgerservicenummer (het oude sofinummer) en het Belgische rijksregisternummer. Spanjaarden hebben een Documento Nacional de Identidad (DNI) waarop een soortgelijk nummer staat wat daarna voor alles gebruikt wordt, van de auto registratie tot de belastingzaken en het paspoort, een nummer dus voor alles. Dat nummer heet Número de Identificación Fiscal (NIF). Datzelfde geldt voor buitenlander met het NIE-nummer.

Waarom een NIE

Als je langer dan drie maanden aaneengesloten in Spanje gaat verblijven is een NIE verplicht. Maar als je eenmaal in het bezit bent van dit NIE-nummer dan is dat persoonlijke identificatienummer voor altijd geldig (vroeger moest het om de zoveel jaren vernieuwd worden). 

Ook als je minder dan drie maanden in Spanje verblijft en diverse zaken zoals internet, telefoon, gas, water, elektriciteit moet regelen is een NIE-nummer nodig en makkelijk.

Er zijn twee soorten NIE-nummers:

 1. NIE certificado con carácter permanente – voor die personen die voor een bepaalde of onbepaalde tijd in Spanje zullen verblijven zoals voor een studie, voor werk of als men in Spanje gaat wonen en als het gaat om een periode langer dan 3 maanden.
 2. NIE certificado con carácter temporal – voor die personen die minder dan 3 maanden in Spanje zullen verblijven maar wel een fiscaal nummer nodig hebben voor administratieve taken.

Een NIE heb je in Spanje nodig bij o.a:

 • Kopen en huren woning
 • Werken
 • Verzekering afsluiten
 • Spaanse bankrekening afsluiten
 • Kopen auto met Spaans kenteken
 • Belastingaangifte doen
 • Sociale Zekerheid
 • Telefoon- en internet aansluiting
 • Mobiel telefoon contract
 • Elektriciteit, gas, water
 • etc.

LEESTIP: Wat is het NIE nummer in Spanje

Aanvragen

Het is mogelijk om een NIE-nummer al (ruim) voor vertrek naar Spanje in eigen land aan te vragen bij de Spaanse Ambassade of het Consulaat. Dit kost wel enige tijd en men dient altijd een afspraak te maken. Lees HIER meer over het aanvragen van een NIE-nummer in Nederland (of België).

Adres in Spanje

Op de onderstaande EX-15 en 790-012 formulieren dien je een Spaans adres in te vullen. Dat kan lastig zijn als je het NIE-nummer nodig hebt om iets te huren of kopen. Vraag aan vrienden, bekenden, makelaar of werkgever of hun adres als tijdelijk adres gebruikt mag worden.

STAPPENPLAN

Het stappenplan bestaat uit het volgende:

 1. Afspraak maken online
 2. Formulier EX-15 invullen en uitprinten/opslaan
 3. Formulier 790-012 invullen en uitprinten/opslaan en de leges betalen bij de bank
 4. Geldig paspoort of identiteitskaart meenemen en een/twee kopieën maken
 5. Neem een/twee paspoortfoto’s mee (al is dat niet verplicht maar je weet maar nooit)
 6. Vergeet niet dat je een reden moet opgeven voor de NIE aanvraag

1. Afspraak maken

In Spanje moet het NIE worden aangevraagd bij het bevoegde Commissariaat van de Nationale Politie (Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía of CNP) naargelang de gemeente waarin je woont of waar dit kantoor gevestigd is. Via deze website van de ‘Sede electrónica’ kun je de gegevens invullen en ook uit een CNP kiezen.

Stap 1: Kies uit de provincie waar je een NIE wilt aanvragen en klik op Aceptar.

Stap 2: Kies daarna waarvoor je de afspraak wilt maken, in dit geval: ‘Policia-Asignación de NIE’ en klik op Aceptar.

Stap 3: Daarna zie je op een pagina de voorwaarden (requisitos) en de documentatie/papieren (documentación a aportar) die je mee moet nemen. Klik onderaan op Entrar.

Stap 4: Vul vervolgens jouw gegevens in door voor ‘Pasaporte’ te kiezen waarna een waarschuwing (in grijs vlak) laat zien dat de namen correct dienen te zijn en het paspoortnummer zonder spaties ingevuld moet worden. Vul voor- en achternaam/namen in, het geboortejaar, nationaliteit (Holanda/Bélgica) en bevestig de spamcontrole. Klik op Aceptar.

Stap 5: Op de volgende pagina is jouw naam en paspoortnummer te zien en heb je vier opties: Solicitar cita (afspraak maken); Consultar citas Confirmadas (bevestigde afspraken bekijken); Anular cita (afspraak annuleren); Salir (pagina verlaten). Kies voor Solicitar cita.

Stap 6: Op deze pagina kun je het Commissariaat van de Nationale Politie (Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) kiezen. Klik op Siguiente.

Stap 7: Vul een telefoonnummer in, een e-mailadres en herhaal dat e-mailadres. Dat e-mailadres is belangrijk want daar ontvang je een bevestiging van de afspraak. Klik op Aceptar.

Stap 8: Kies een gewenste datum en tijd en klik op Siguiente. Het kan echter voorkomen dat er niet genoeg vrije tijden zijn of dat een kantoor tijdelijk is gesloten. In dat geval kun je een andere CNP kiezen. Als dat uiteindelijk gelukt is klik dan op Siguiente.

Stap 9: Je ziet nu een overzicht van alle ingevulde gegevens en de informatie over de afspraak zoals de locatie van de CNP, de datum, de tijd en de balie waar je moet zijn. Als dat goed is vink dan ‘Estoy conforme con la información mostrada en pantalla’ en ‘Deseo recibir un correo electrónico con los datos de mi cita en la dirección que he proporcionado’ aan waarmee je zegt dat je akkoord bent met de informatie en dat je bevestigt dat je een bevestigingsmail wilt ontvangen. Klik daarna op Confirmar.

Stap 10: Je hebt de afspraak bevestigd en ziet bovenaan een groot nummer staan (Nº de Justificante de cita). Je ontvangt ook een e-mail ter bevestiging maar om zeker te zijn maak een foto of screenshot van deze pagina en/of schrijf het nummer op.

2. Formulier EX-15

Op de officiële website van de Spaanse Ambassade staat in het Nederlands omschreven wat men dient te doen om een NIE-nummer aan te vragen. Ten eerste dien je het formulier EX-15 in te vullen en ondertekenen. Dat formulier is HIER te downloaden. Men accepteert alleen dit formulier en geen andere aangepaste niet-officiële versies. Neem tenminste twee of beter nog drie kopieën mee.

Bij kopje 1) Datos del extranjero/a moet je de volgende gegevens invullen.

Pasaporte = paspoort

1er Apellido = eerste achternaam (zoals vermeld in paspoort)

2e Apellido = tweede achternaam (indien van toepassing)

Nombre = voornaam of voornamen (zoals vermeld in paspoort)

Sexo = H (hombre = man) / M (mujer = vrouw)

Fecha de nacimiento = geboortedatum (dag/maand/jaar); Lugar = geboorteplaats; País = geboorteland (invullen met Holanda of Bélgica of…). Datum moet altijd tweecijferig zijn (bv. 01 of 25).

Nacionalidad = nationaliteit (invullen met Holandés of Belga of…)

Estado Civil = burgerlijke staat, kiezen uit Soltero (single); Casado (getrouwd); Viudo (weduwe/weduwnaar); Divorciado (gescheiden); Separado (uit elkaar)

Nombre del padre = voornaam vader; Nombre de la madre = voornaam moeder

Domicilio de residencia = woonadres; N = nummer; Piso = verdieping

Localidad = woonplaats; C.P. = postcode; Provincia = provincie

Teléfono Móvil = mobiele telefoonnummer; E-mail = e-mailadres

Representante legal = legale vertegenwoordiger met DNI/NIE/PAS en Titulo

Kopje 2) hoeft alleen ingevuld te worden als de persoon die de NIE aanvraagt anders is dan de persoon in kwestie.

Kopje 3) dient men een adres in te vullen dat gebruikt wordt voor correspondentie. Dat is in de meeste gevallen hetzelfde adres als bij kopje 1)

Bij kopje 3) moet je CONSIENTO aanvinken om informatie en correspondentie via de e-mail te ontvangen (dat heeft met de privacywet te maken)

Op de tweede pagina moet je bij kopje 4) bij 4.1 aanvinken ‘NÚMERO DE INDENTIDAD DE EXTRANJERO (NIE) of in een ander geval CERTIFICADO als resident of niet-resident.

Bij 4.2 MOTIVOS vink je als reden voor aanvraag aan ‘Por intereses económicos’ of ‘Por intereses profesionales’ of ‘Por intereses sociales’ of je vult iets anders in bij ‘Especificar’.

Bij 4.3 LUGAR DE PRESENTACIÓN moet je de plaats waar je het formulier presenteert aanvinken. Je kunt kiezen uit ‘Oficina de Extranjería’ (kantoor voor buitenlanders) of ‘Comisaria de Policia’ (CNP/politie in Spanje) of ‘Oficina Consular’ (ambassade/consulaat).

Bij 4.4 SITUACIÓN EN ESPAÑA ofwel de woonsituatie in Spanje vink je aan ‘Estancia’ (kort verblijf) of ‘Residencia’ (resident of lang verblijf).

Daarna dien je nog de plaatsnaam waar het formulier is ingevuld en de datum te vermelden.

Print het formulier uit (in twee/drievoud) en plaats je handtekening. Sla voor de zekerheid een PDF op

3. Formulier 790-012 

Je moet ook een ingevuld en ondertekend formulier 790-012 hebben. Dit is een formulier dat je moet meenemen naar een bank om de verschuldigde leges (9,64 euro in 2019) te betalen (Las tasas por la asignación de Número de Identidad de Extranjero).

Dat formulier is HIER online al in te vullen waarna je een kopie kunt printen op A4-formaat of op kunt slaan als PDF. 

STAP 1: Bij N.I.F./N.I.E vul je het paspoort nummer (zonder spaties) in (want de NIE heb je nog niet en de NIF is voor de Spanjaarden).

Bij Apellidos y nombre vul je de achternaam/namen en voornaam/namen in of razón social als het voor een bedrijf is.

Bij Domicilio en Tipo de vía is calle (straat), plaza (plein) etc.; Nombre de la vía pública is de straatnaam; Núm is huisnummer; Escalera, Piso, Puerta zijn toevoegingen zoals trap, verdieping, deur etc. Teléfono is het telefoonnummer.

Bij Municipio vul je de naam van het dorp/stad in; bij provincia de provincie; bij Código Postal het postcodenummer. 

Met het volgende kopje ‘Autoliquidación’ hoef je niets te doen en kun je meteen naar beneden gaan om voor ‘Asignación de Número de Identidad de Extranjero (NIE) a instancia del interesado’ te kiezen.

Bij ‘Declarante’ moet je de stad/dorp invullen en een datum kiezen (die als het goed is reeds ingevuld staat).

Bij ‘Ingreso’ zie je bij ‘Importe euros’ het bedrag staan dat je dient te betalen bij de bank. In dit geval (NIE) is dat 9,64 euro. Bij ‘Forma de pago’ vink je ‘En Efectivo’ wat contant betalen betekent aan.

Vul ter spamcontrole de code in en klik op ‘Descargar impreso rellenado’ om het formulier te printen of als PDF te downloaden.

4. Paspoort of Identiteitskaart

Verder moet je een geldig Nederlands of Belgisch paspoort of identiteitskaart meenemen en (belangrijk) een kopie daarvan. Voor de zekerheid kun je altijd het beste twee of drie kopieën meenemen van alles. 

5. Pasfoto’s

Weliswaar staat het niet bij de officiële informatie maar voor de zekerheid kun je het beste een of twee pasfoto’s meenemen.

6. Reden voor een NIE

Je moet ook aangeven waarom je een NIE-nummer wilt hebben, dus aangeven wat de reden is. Dat kan bijvoorbeeld een (voorlopig) koop- of huurcontract zijn, een arbeidscontract of een andere reden.  

Als je alle stappen hebt doorlopen en je succesvol je NIE-nummer hebt aangevraagd zal het 5 dagen duren voordat je de NIE kunt ophalen. Of dat van de vijf dagen klopt is nog maar af te vragen want het kan ook langer duren. Om je NIE op te halen bij de CNP/politie hoef je geen afspraak te maken.

In sommige gevallen kan het zo zijn dat je meteen een NIE-nummer krijgt.

Links:

Nog tips, ideeën of op/aanmerkingen? Laat het ons weten zodat het bovenstaande overzicht zo compleet mogelijk wordt 😉

Dit bericht heeft 10 reacties
 1. Ik ben Antonio
  Oosterwaal. Kan ik mijn NIE nummer ook direct bij de politie aanvragen. Ik ben nl niet zo goed met internet. Heb alleen een telefoon.. Greetings Antonio Oosterwaal

  1. Ja je kunt altijd naar de politie gaan om de formulieren daar op te halen (zoals dat vroeger ook ging). Loop eens zo’n politiekantoor binnen. Je zult wel altijd een afspraak moeten maken maar wellicht kan dat ook ter plaatse. Vragen kan nooit kwaad 😉

 2. Toen wij 15 jaar geleden in Spanje een huis kochten heeft de makelaar/gestor voor het NIE kaartje gezorgd. Volgens mij kan een Gestoria er ook oorzorgen, kost wel geld maar bespaart een hoop gedoe.

  1. Klopt en zoals je zegt, dat kost geld. Soms lopen de bedragen op tot boven de 100 euro voor iets wat niet meer kost dan 9,64 euro (prijs 2019). Dat is toch een behoorlijk verschil maar als je het geld hebt en geen zin hebt om het zelf te doen (hoort toch ook wel een beetje bij integratie in het land) kan dat uiteraard altijd via een gestor.

 3. Hallo,
  Volgend jaar eind juli , is ons appartement in Mar de Cristal af.
  Via Azull wordt ons NIE-nummer aangevraagd.
  Weet er iemand de prijzen van nacht en dag tarief en of het voordelig is om nachttarief te gebruiken?We denken aan een gebruik van ongeveer 5.000KWH op jaarbasis.Dit indien ons appartement 9 maanden verhuurd wordt,en zelf wensen we er 3 maanden te verblijven.

  Alvast bedankt,
  Marnix en Nadine

 4. Hi Allen,

  Super handige blog thanks. Ik wil een afspraak maken online bij de politie op Ibiza voor dit. Echter als ik de stappen volg eindig ik met de enige keuze op op Mallorca langs te gaan voor een afspraak. Betekend dit dat de afspraken allemaal vol zijn daar?
  andere optie betreft afspraken die ik kan maken is: ‘Solicitud autorizanes – Ibiza’ kan ik dit ook eens proberen of wordt je dan ter plekke weggestuurd?

  Mvg, Demi

  1. Bedankt voor jullie goede uitleg over de aanvraag.
   Weten jullie ook iets over weer activeren? Wij hebben in 2001 een NIE gekregen, en nu weer nodig voor een aankoop….men zegt dat deze verlopen is? Iemand ervaring mee. Alvast bedankt, Merel

 5. Vraagje: wat doe je als je verhuist bent. Op mijn NIE staat het oude adres in provincie Barcelona, maar woon nu in provincie Tarragona.
  Bij eventuele politiecontrole zou je dus -op papier- in overtreding zijn met Covid-19 regels.
  Ook bij andere zaken waarbij ze je adres nodig hebben, moet je telkens zeggen dat het adres op de NIE niet juist is.

 6. Hele fijne uitleg voor het aanvragen van de NIE. Waar ik tegenaan liep is dat ik +/- €10 moest betalen bij de bank voor de aanvraag. Bij diverse banken langsgeweest, maar kon niet betalen omdat ik geen NIE had. Uiteindelijk bij migratie dienst langsgegaan, daar tijdelijk NIE nummer gekregen zodat ik bij de bank de betaling kon dien. Daarna definitief NIE nummer gekregen, alleen kreeg ik te horen dat dat een “wit” nummer was en voor een “groen” was meer nodig.

 7. Probeer al maanden een afspraak te maken om een NIE nummer aan te vragen. Nu lijkt het te lukken maar moet ik een spaans telefoonnummer opgeven omdat daar een verificatie code naartoe wordt gestuurd. Ik heb nog geen spaans telefoonnummer omdat je daar een NIE nummer voor nodig hebt. Zo onhandig allemaal!

Geef een reactie

Laat ons weten wat je van dit artikel vindt of als je meer wilt weten.

Back To Top