Is het parkeren in tegenovergestelde richting van het verkeer toegestaan in Spanje?

geparkeerd

Op de drukke straten van Spaanse steden is het een veel voorkomend beeld: auto’s die geparkeerd staan in tegenovergestelde richting van het verkeer. Bestuurders die op zoek zijn naar een parkeerplek, aarzelen niet om de tegenovergestelde rijbaan te blokkeren, ook al moeten ze daarvoor een paar meter tegen de rijrichting in rijden. Deze praktijk is niet alleen illegaal, maar vormt ook een aanzienlijk risico voor andere weggebruikers.

Deze illegale handeling wordt niet alleen beschouwd als een verkeersovertreding, maar kan ook ernstige juridische gevolgen hebben. Als een politieagent of verkeersagent deze manoeuvre opmerkt, riskeert de bestuurder een boete van € 500 en een aftrek van zes punten van het (Spaanse) rijbewijs. Dit wordt gezien als een zeer ernstige overtreding die zelfs strafrechtelijke gevolgen kan hebben.

Zelfs wanneer de auto al tegen de rijrichting in geparkeerd staat, vermindert het risico op een boete niet. Agenten kunnen de bestuurder een lichte overtreding opleggen, ongeacht of deze wel of niet in de auto aanwezig is. Dit betekent een boete van € 100 zonder puntenaftrek op het rijbewijs.

Naast het risico op boetes, brengt het parkeren tegen de rijrichting in ook een groter gevaar met zich mee voor verkeersongevallen. Andere bestuurders verwachten geen voertuigen in deze positie en kunnen onvoldoende tijd hebben om te reageren, wat kan leiden tot ongevallen.

Het negeren van verkeersregels en het onveilig parkeren kunnen de verkeersveiligheid ernstig in gevaar brengen. Bestuurders die tegen de rijrichting in geparkeerd staan, kunnen andere weggebruikers in gevaar brengen, zoals voetgangers, fietsers en andere automobilisten.

Het Reglement Verkeersregels is duidelijk over deze kwestie: op stedelijke wegen moeten voertuigen zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan geparkeerd worden, tenzij het een eenrichtingsweg is, waar ook aan de linkerkant geparkeerd mag worden.

Op eenrichtingswegen is het toegestaan om aan beide zijden van de weg te parkeren, zolang de auto’s in de rijrichting staan. Dit geldt echter niet voor tweerichtingsverkeer, waar alleen aan de rechterkant geparkeerd mag worden.

Scroll naar boven