Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.spanjeweetjes.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Deze website streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat  niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen  en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Deze website garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met  te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden.  heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan.

Deze website aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Deze website is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites en/of de wijze waarop die websites omgaan met uw (persoons)gegevens.

Beeld- en videomateriaal

Deze website is een visuele website en beeldmateriaal is van essentieel belang. De meeste foto’s zijn afkomstig van de betaalde diensten van 123RF, Adobe Stocks, Contacto Photos (Europa Press), Canva en Freepik. Auteursrechtenvrije foto’s zijn afkomstig van Freepik, Pixabay, Unsplash, Pexels, Fotor en Wikimedia. In sommige gevallen gaat het om beeldmateriaal dat geplaatst is op Twitter of op Facebook. In dat geval wordt de bron onder het artikel vermeld.

In het geval van Twitter-, Facebook, en Instagram feeds worden de links geplaatst via embed of iframe. In het geval van videomateriaal van YouTube of Vimeo gaat het om links naar hun websites. 

Bronnen

De redactie van deze website leest elke dag tientallen Spaanstalige en Engelstalige websites en kranten om het laatste en meest interessante Spanje nieuws en achtergrond informatie te verzamelen. Dit wordt daarna door de redactie vertaald naar het Nederlands waardoor het kan voorkomen dat er verschillende bronnen met soortgelijk informatie worden samengevoegd. Deze website is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van de artikelen aangezien deze oorspronkelijk in het Spaans of Engels geschreven zijn door andere auteurs.

Deze website kan er niet voor instaan dat de informatie op www.spanjeweetjes.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Deze website garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. www.spanjeweetjes.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van  zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat  daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. 

Disclaimer voor het laatst aangepast op 23/12/2019.

VERSIÓN EN CASTELLANO

Scroll naar boven