Wat is het NIE nummer in Spanje

Stappenplan NIE nummer aanvragen in Spanje
Beeld: Freepik

Als buitenlander die in Spanje woont is het verstandig om een NIE nummer aan te vragen bij de daarvoor betreffende autoriteiten. Dat is weliswaar niet verplicht maar het wordt wel vaak gevraagd bij instanties zoals bijvoorbeeld voor het aanvragen van een telefoonlijn en internet verbinding, elektriciteit en gas installaties, gemeenten etc. Maar wat is nu precies het NIE nummer?

Het NIE nummer is een Identificatienummer voor Buitenlanders ofwel in het Spaans Número de Identificación de Extranjeros (NIE). Het is een uniek, persoonlijk en exclusief nummer dat het Directoraat-Generaal van de Politie toekent aan buitenlanders.

Dit nummer moet op alle openbare documenten staan die worden afgegeven aan of behandeld worden voor de buitenlandse burger in Spanje, maar ook op alle aanvragen die hij of zij indient bij de overheid en op heel wat documenten van privé-instellingen (banken, verzekeringsmaatschappijen, etc.

Een nummer voor alles

Het NIE nummer is te vergelijken met het Nederlandse burgerservicenummer (het oude sofinummer) en het Belgische rijksregisternummer. Spanjaarden hebben een Documento Nacional de Identidad (DNI) waarop een soortgelijk nummer staat maar wat daarna voor alles gebruikt wordt, van de auto registratie tot de belastingzaken en het paspoort, een nummer dus voor alles. Dat nummer heet Número de Identificación Fiscal (NIF).

LEESTIP: Wat is de verklaring van inschrijving als EU-inwoner in Spanje

X/Y-nummer

Het Spaanse NIF-nummer bestaat uit 8 cijfers gevolgd door een letter (dígito de control). Het buitenlandse NIE-nummer heeft als eerste een X, Y of Z gevolgd door 7 cijfers en als laatste een letter. Buitenlanders die voor 7 februari 1997 een NIE hebben aangevraagd kunnen nog een nummer hebben bestaande uit de letter X gevolgd door 8 cijfers en daarna een letter.

De buitenlanders die voor 15 juli 2008 een NIE hebben aangevraagd hebben een X als eerste letter terwijl aanvragers vanaf 16 juli 2008 een Y of Z als eerste letter hebben.

Document

Het NIE is geen identiteitsdocument. De Europese Burger moet bijgevolg samen met zijn of haar NIE steeds zijn of haar overeenkomstige identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, etc.) van zijn of haar land voorleggen.

Aanvragen

Het NIE kan in Spanje zelf of in het land van herkomst via de Spaanse Ambassade of het overeenkomstige Spaanse Consulaat worden aangevraagd. Indien je echter langer dan drie maanden in Spanje gaat verblijven, ben je verplicht om in Spanje een verklaring van inwoner van de EU aan te vragen. U krijgt dan automatisch een NIE-nummer toegewezen. In dit geval kun je geen NIE-nummer via het Consulaat in Nederland of België aanvragen.

In Spanje moet het NIE worden aangevraagd in het bevoegde Commissariaat van de Nationale Politie (Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía) naargelang de gemeente waarin u woont of waar dit kantoor gevestigd is. Bekijk hier de kantoren.

LEESTIP: Stappenplan NIE nummer aanvragen in Spanje

Aanvragen NIE in het kort:

Op de officiële website van het Spaanse Consulaat staat in het Nederlands omschreven wat men dient te doen om een NIE-nummer aan te vragen. Ten eerste dien je het formulier EX-15 in te vullen en ondertekenen. Dat formulier is HIER te downloaden. Men accepteert alleen dit formulier en geen andere aangepaste niet-officiële versies. Neem tenminste twee of beter nog drie kopieën mee.

Op dit formulier dien je een Spaans adres in te vullen. Dat kan lastig zijn als je het NIE-nummer nodig hebt om iets te huren/kopen. Vraag aan vrienden, bekenden, makelaar of werkgever of hun adres als tijdelijk adres mag gebruiken.

Je moet ook een ingevuld en ondertekend formulier 790-012 hebben. Dit is een formulier dat je moet meenemen naar een bank om de verschuldigde leges (9,64 euro in 2019) te betalen. Dat formulier is HIER online reeds in te vullen waarna je een kopie kunt printen op A4-formaat. Bij de bank kun je dan contant (efectivo) betalen waarna de bank de rest van het formulier invult en jij dit mee kunt nemen als je jezelf meldt bij de politie/afspraak.

Verder moet je een Nederlands of Belgisch paspoort of identiteitskaart meenemen en (belangrijk) twee kopie daarvan. Voor de zekerheid kun je altijd het beste twee of drie kopieën meenemen van alles. Weliswaar staat het niet bij de officiële informatie maar voor de zekerheid kun je het beste een of twee pasfoto’s meenemen. Ter plaatse worden vingerafdrukken genomen.

Je moet ook aangeven waarom je een NIE-nummer wilt hebben, dus aangeven wat de reden is. Dat kan bijvoorbeeld een (voorlopig) koop- of huurcontract zijn, een arbeidscontract of een andere reden.

Scroll naar boven