Wat is de verklaring van inschrijving als EU-inwoner in Spanje

Freepik
Beeld: Freepik

In dit artikel leggen we uit wat het ‘Certificado de Registro como residente comunitario’ is, hoe je dit document als EU-inwoner van Spanje kunt aanvragen, aan welke vereisten je dient te voldoen, welke documenten je nodig hebt en waar je dat dient te doen. Na aanvraag en goedkeuring ontvang je een groen papier op A4 formaat of een kaartje dat ook wel de ‘tarjeta de residencia’ wordt genoemd.

In bezit van dit document kan een EU-inwoner bevestigen dat hij/zij rechterlijk in Spanje verblijft. Dit document is alleen een bewijs dat een EU-inwoner in Spanje verblijft, het is niet een identiteitskaart. De identiteit en nationaliteit kunnen alleen worden bewezen door een identiteitsdocument uit het land van herkomst (geldige ID-kaart of paspoort).

De verklaring van inschrijving bevat de persoonsgegevens, nationaliteit, adres en identificatienummer voor buitenlanders (Número de Identificación de Extranjero – NIE)  van de geïnteresseerde evenals de afleverdatum. Het document heeft géén vervaldatum.

LEESTIP: Wat is het NIE nummer in Spanje

Waarom

Als je als inwoner van een ander EU-land voor een periode van 3 maanden of langer in Spanje gaat wonen is het verplicht om je bij de ‘Oficina de Extranjeros’ in de provincie waar je woonachtig bent of bij de ‘Comisaría de Policía’ in te schrijven in het ‘Registro Central de Extranjeros’. 

Vereisten

Je moet een van de volgende voorwaarden kunnen bewijzen:

 • Je moet een werknemer zijn in Spanje (dus een contract hebben)
 • Je moet een zelfstandige werker (autónomo) zijn in Spanje
 • Je moet voldoende inkomsten hebben voor eigen onderhoud en dat van het gezin om geen last te zijn voor de Spaanse sociale bijstand gedurende het verblijf in Spanje. Tevens dient de inwoner over een zorgverzekering te beschikken, privé of van de overheid, dat in Spanje of in het land van afkomst is aangevraagd en overeenkomt met het Spaans Nationaal Gezondheidszorgsysteem gedurende het verblijf in Spanje.
 • Een  student  zijn  en  zijn  ingeschreven  in  een  openbaar,  privé  of  door  het  bestuur  van  onderwijs  gefinancierd  instituut  om  te  studeren  of  een  beroepsopleiding  te  volgen,  evenals  over  een  zorgverzekering beschikken, privé of van de overheid, dat in Spanje of in het land van herkomst is aangevraagd en de geïnteresseerde in Spanje volledig mee gedekt is; een verklaring waar men in aangeeft over voldoende inkomsten te beschikken om voor zich en zijn/haar gezinsleden te zorgen om geen last te zijn voor de Spaanse sociale bijstand gedurende het verblijf in dit land.
 • Een staatsburger zijn van een EU-lidstaat, gezinslid dat meegaat of samenkomt met een burger van de EU en aan één van de hierboven vermelde vereiste voldoen.

De economische inkomsten worden per individu en persoonlijke en gezinssituatie van de geïnteresseerde beoordeeld. Deze inkomsten dienen hoger te zijn dan het bedrag dat jaarlijks in de Begrotingswet (Ley de Presupuestos Generales del Estado) wordt vastgesteld om in aanmerking te komen voor het ontvangst van een niet premie- of bijdragebetaling plichtige uitkering dat per persoonlijke en gezinssituatie van de geïnteresseerde afhangt.

LEESTIP: Stappenplan NIE nummer aanvragen in Spanje

Vereiste documenten

Opmerking: bij het indienen van het aanvraagformulier voor inschrijving dienen de originele stukken te worden voorgelegd samen met kopieën.

 1. Officieel aanvraagformulier (EX18), in tweevoud, volledig ingevuld en ondertekend door de aanvrager en inwoner van de EU. Dit formulier is te downloaden via DEZE LINK
 2. Geldig paspoort of identiteitskaart van het EU-land van herkomst. Wanneer dit is vervallen dienen een kopie hiervan en van het aanvraagformulier voor een vernieuwing te worden ingediend.
 3. Afhankelijk van de situatie, de volgende documenten:

a) Als de geïnteresseerde een werknemer is dienen één van de volgende documenten te worden ingediend:

 • Verklaring van indienstneming of tewerkstelling dat minstens de naam en adres van het bedrijf, btw-nummer en bijdrage code inhoudt.
 • Arbeidsovereenkomst geregistreerd in de Nationale Arbeidsbemiddelingsdienst, of de vermelding van de indienstneming en voorwaarde hiervan via de platform CONTRAT@.
 • Bevestiging van inschrijving in het bijhorende regime van de Sociale Zekerheidsdienst of verklaring van toestemming ter bevestiging van de gegevens in de bestanden van het  Nationaal Sociaal Zekerheidsfonds (Tesorería General de la Seguridad Social).

b) Als de geïnteresseerde een zelfstandige werker is dienen één van de volgende documenten te worden ingediend:

 • Inschrijving in de Volkstelling van Economische Activiteiten (Censo de Actividades Económicas).
 • Inschrijving in het Handelsregister (Registro Mercantil).
 • Bevestiging van inschrijving in het bijhorende regime van de Sociale Zekerheidsdienst of verklaring van  toestemming  ter  bevestiging  van  de gegevens in de bestanden van het Nationaal Sociaal Zekerheidsfonds of de Belastingendienst (Agencia Tributaria). 

c) Als de geïnteresseerde niet werkachtig in Spanje is dienen de volgende documenten te worden ingediend:

 • Bevestiging dat men over een zorgverzekering beschikt, privé of van de overheid, dat in Spanje of in het  and van herkomst is aangevraag en overeenkomt met het Spaans Nationaal Gezondheidszorgsysteem gedurende het verblijf in Spanje. Gepensioneerden  voldoen aan deze vereiste door middel van het indienen van een verklaring dat zij over  een zorgverzekering beschikken dat wordt vergoed door de Staat waarvan zij de pensioen ontvangen.
 • Bewijs dat men over voldoende inkomsten beschikt voor hem/haar en zijn/haar gezinsleden gedurende het verblijf in Spanje. Dit kan met een rechterlijk type document  zoals eigendomsaktes, gecertificeerde cheques, documenten ter bewijs van vermogenswinsten of creditcards met een bank certificering over het beschikbare bedrag worden bewezen.

d) Als de geïnteresseerde een student is dienen de volgende documenten  te worden ingediend:

 • Inschrijving in het openbaar, privé of door het bestuur van onderwijs gefinancierd instituut.
 • Bewijs dat men over een zorgverzekering beschikt. Een Europees verzekeringspasje is voldoende als deze geldig is en de mogelijke medische zorgen dekt gedurende het verblijf in Spanje.
 • Verklaring dat men over voldoende inkomsten beschikt voor hem/haar en zijn/haar gezinsleden gedurende het verblijf in Spanje.
 • Om aan deze vereiste overeen te komen is het voldoende om het bewijs van deelname  in een onderwijsprogramma van de Europese Unie voor studenten en docenten in te dienen.

e) Als de geïnteresseerde een gezinslid van een burger van de EU is dienen de volgende documenten te worden ingediend:

 • Actueel en indien nodig gelegaliseerd bewijs betreft de familieband met de burger van de EU.
 • Bewijs betreffende de economische afhankelijkheid.
 • Bewijs dat het gezinslid dat dit recht geeft een werknemer of zelfstandige werker is of voldoende inkomsten heeft en over een zorgverzekering beschikt, of dat het een student  is en voldoende inkomsten voor zich en zijn/haar gezinsleden heeft en over een zorgverzekering beschikt.

Procedure

Rechtspersoon om dit aanvraagformulier in te dienen: de burger van de EU dient het persoonlijk aan te vragen.

Plaats van indiening: Vreemdelingendienst (Oficina de Extranjería) van de provincie   waar de geïnteresseerde wil verblijven of het bijbehorende Politiebureau.

Termijn van indiening: drie maanden vanaf de datum van aankomst in Spanje.

Heffing: de geldige heffing (kosten) dient voorafgaand de aflevering van de verklaring van inschrijving te worden voldaan. Aflevering van de verklaring van inschrijving:  zodra  de heffing is betaald en de hierboven vermelde vereiste zijn bevestigd, zal de burger van de EU onmiddellijk een verklaring van inschrijving in het register voor buitenlanders ontvangen waarin zijn/haar naam, nationaliteit, adres, identiteitsnummer van buitenlander (NIE) en datum van de inschrijving worden vermeld.

Belangrijke opmerking: als de benodigde documenten in een andere taal worden ingediend moeten deze naar het Spaans of co-officiële taal van het grondgebied waar het aanvraagformulier wordt ingediend worden vertaald.

Tarjeta de residencia

Na aanvraag en goedkeuring ontvang je een groen papier op A4 formaat wat sinds enkele jaren afgescheurd wordt tot een klein kartonnen kaartje van het formaat van een bankpas. Het is verstandig dat kaartje te laten plastificeren zodat het niet kapot kan gaan. Dat papiertje heet: tarjeta de residencia.

Vroeger kreeg men een net blauw plastic kaartje met daarop ook een pasfoto waarna dit document in de meeste gevallen ook gebruikt kon worden als identiteitsdocument. Waarom dat is aangepast naar een nutteloos groen kartonnen papiertje is ons onduidelijk.

 • Lijst van ‘Oficinas de Extranjería’ in Spanje KLIK HIER
 • Lijst van ‘Comisarías de Policía’ in Spanje KLIK HIER
Scroll naar boven