skip to Main Content
Hola ... dit is de grootste vraagbaak over Spanje

183-dagenregeling Spanje

183-dagenregeling Spanje
Freepik

Als men tussen landen niets zou regelen zou een inwoner bij grensoverschrijdend wonen en/of werken twee keer belasting betalen over de inkomsten, te weten in het woon/werkland (loon)belasting en in het woonland inkomstenbelasting. Om dit te voorkomen zijn er belastingverdragen waarin wordt geregeld welk land wanneer belasting mag heffen. Dat heeft te maken met de zogenaamde 183-dagenregeling (6 maanden).

De 183-dagenregeling wil zeggen dat als iemand langer dan 183 dagen (6 maanden) in Spanje verblijft men als een resident (residente extranjero) of ingezetene wordt gezien. Dat houdt in dat iemand na 6 maanden zowel een juridisch resident (ondergeschikt aan de Spaanse wetgeving) alsook een fiscaal resident (ondergeschikt aan de Spaanse belastingplicht) wordt. Bij een verblijf van meer dan 183 dagen of 6 maanden dient men een NIE nummer (Número de Identificación de Extranjeros) aan te vragen.

Verblijft iemand minder dan 183 dagen in Spanje dan hoeft men geen NIE nummer aan te vragen, is men geen fiscaal resident en mag men bijvoorbeeld ook met NL/B kenteken blijven rijden.

Afhankelijk van het belastingverdrag tussen Nederland/België en een ander land kan deze periode een kalenderjaar zijn, een aaneengesloten periode van 12 maanden of een belastingjaar. Voor het berekenen van de 183 dagen moeten alle dagen meegeteld worden dus ook weekends en vakantiedagen (in het geval van een werknemer). Een dagdeel telt als een volledige dag.

In Spanje wordt gekeken naar een belastingjaar wat in Spanje loopt van 1 januari tot en met 31 december welke dus gelijk is aan een kalenderjaar.

Dit bericht heeft 20 reacties
  1. Volgens mijn informatie moet er sprake zijn van een verblijf in Spanje ter grootte van een aaneengesloten periode in een kalenderjaar ( dus tussen 1 januari en 31 december).

  2. Beste, Een vraag op vorige. Eind dit jaar vertrek ik voor 4 maanden naar Spanje. Mag ik dan aansluitend volgend jaar alweer 4 maanden er vernblijven ? als toerist en met Belgische nummerplaat ? Dus 2 kallenderjaren.

 1. In het Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting staat in artikel 4 (het begrip woonplaats) niets over een 183 dagen regeling. Wel in artikel 16 maar dat heeft niets te maken waar iemand woont.
  De “183-dagen regeling” is een Spaanse bepaling. Maar als de Nederlandse belastingdienst tot de conclusie komt dat ook iemand die minder dan 183 dagen in NL is Nederlands belastingplichtige is dan kan dat op basi van het verdrag. Een verdrag gaat altijd boven ene nationale wet. Het hangt vaak af van het middelpunt van het sociale leven als criterium voor het begrip woonplaats.

 2. Hallo !

  Als je minder dan 183 dagen in Spanje hebt gewoond en gewerkt, maar als voor je werk wel gewoon belasting etc is ingehouden alsof je daar altijd zou werken, valt er dan iets terug te vragen met een belastingteruggaaf?

  Ik was met het doel om langer te blijven naar Spanje gegaan, ook NIE gekregen, maar uiteindelijk na 5 maanden werk/woon weer verhuisd namelijk. Ik heb geen idee of ze teveel of te weinig belasting hebben ingehouden.
  Omdat ik in Spanje belast ben hoeft dit niet in NL, maar kan ik ergens zien of ik nog belasting terug kan krijgen?

  Gr,
  Wouter

 3. De juridische residentie (of inschrijving in het vreemdelingenregister) is reeds verplicht vanaf een ononderbroken verblijf van meer dan 3 maanden in Spanje, en niet pas vanaf 183 dagen zoals in het artikel verkeerdelijk wordt vermeld. Dit houdt in dat men reeds vanaf 3 maanden verplicht is een NIE-nummer aan te vragen en zijn auto over te zetten op Spaans kenteken !

   1. Waarom is het nog steeds niet mogelijk om langer dan 183 dagen in een EU-land te verblijven? We zijn 1 EU dus we wonen in Europa en niet in het buitenland.

 4. hallo
  Mijn man en ik hebben een appartement gekocht en dus een NIE nr. Wij hopen een viertal maanden daar te verblijven per jaar. We zijn gepensioneerd en wonen in Belgie maar zijn Nederlanders.
  Zijn wij dan ook fiscaal resident?
  Dank u voor uw antwoord.

 5. Ik heb een vraag:
  Als ik 180 dagen aaneengesloten in Spanje verblijf / rondreis met mijn auto op Nederlands kenteken. Daarna zo’n 30 dagen buiten Spanje verblijf.
  Kan ik daarna weer opnieuw een periode van een half jaar in Spanje verblijven / rondreizen zonder aanvraag van residentie?
  Dank alvast voor de reactie

 6. Ik ben bang dat de redactie niet juridisch is onderlegd. Dan zou ik ook niet antwoorden.
  Wat ze wel kunnen doen is hun advocaat de vragen voor te leggen. Maar tja dat kost geld 🙁

 7. Ik ben gepensioneerd, en ben in Spanje gaan wonen (in Nederland uitgeschreven. Dat houdt in dat je niet meer ziekenfonds verzekerdt bent.)Welke papieren heb je nodig?
  Voor een permanete NIE:
  Document inschrijving in de gemeente waar je verbijft.
  Een sociale vezekeringskaart.
  Dit zijn mijn bevindingen
  Om een permanente NIE te krijgen heb je de vogende documenten nodig:
  EX 18 (ingevuld)
  S 1 formulier. ( aanvragen bij postbus 51. Dit invullen en per E- mail opsturen naar het CAK even navragen welke afdeling. Het formulier wordt na het nieuwe woonadres gestuurd.
  Een bewijs van inschrijving in de gemeente waar je verblijft.
  Bewijs dat je voldoede inkomen hebt ( recente maandoverzicht(en) van ontvangen inkomen)
  In de meeste regio’s moet je een afspraak maken via internet https:/ sede.administacionespublicas.gob.es/ icpplus
  (Het formulier 790_012 werd voor mij terplaatse ingevuld. Met dit formulier moet men naar een bank gaan om de leges te betalen. Dit kan bij de bankautomaat. Men krijgt twee betalingsafschriften. Daarna terug naar het politiebureau. Een afschrift voor hen en de andere voor jezelf. Dan ontvang je permanente groene NIE-pas ( het NIE-nummer is een persoonlijk nummer.
  Het aanvragen van de sociale verzekeringskaart de volgede documenten:
  Permanente NIE
  Kopie Paspoort
  Bewijs inschrijving in de gemeente
  S1 formulier
  Afspraak maken via internet http://www.seg-social.es.
  Zoals ik het heb begrepen het volgende:
  Je betaald in Nederland via je inkomen aan de Zlv als gepensioneerde.
  Het CAK maakt een berekening dat wordt vermenigvuldigd met een landfactor de uitkomst is wat je moet betalen (dat is wat ik begrepen heb, hier kunt u mij niet op aanspreken )
  Met de Spaanse verzekeringskaart kan men op vertoon medische hulp krijgen in Spanje. Huisarts ziekenhuis tandarts ( niet buiten Spanje)
  Bij het CAK moet men de Europese verzekeringskaart aanvragen ( ieder jaar opnieuw aanvragen)
  Met deze kaart heeft men in alle lidstaten van de EU recht op medischezorg ( niet in Spanje) ook in Nederland. Wat ik begrepen heb dat alle medischekosten via het CAK worden geregeld.
  Ik hoop dat ik niets vergeten ben. Succes

 8. Nog nooit zag ik zoveel onjuistheden en onzin in één artikel. Dit zijn 2 totaal verschillende begrippen die constant door elkaar gehaald worden. Allereerst je verblijfsresidentie (of inschrijving in het vreemdelingenregister). Dit is reeds verplicht bij een ononderbroken verblijf van langer dan 3 maanden in Spanje, en niet pas na 183 dagen! Dit betekent dus ook dat je verplicht bent je uit te schrijven in je thuisland en je voertuig op Spaans kenteken moet overschrijven! Ten tweede je fiscale residentie. Wanneer je meer dan 183 dagen in een kalenderjaar in Spanje verblijft, aaneengesloten of niet, wordt je er ook aanzien als fiscaal resident, en moet je er ook belastingaangifte invullen.
  Verder heeft de aanvraag van een NIE helemaal niets te zien met de duur van je verblijf in Spanje…je kan zelfs als niet resident een NIE aanvragen.

 9. Dit artikel is niet helemaal juist. De auteur doet een dapper poging om de regeling goed uit te leggen en in hoofdlijnen klopt ook wat er staat.

  Maar ik zie toch een probleem in deze uitleg. In de tekst wordt gesproken over een ‘fiscaal resident’ maar de 183 dagen regeling van het verdrag is er niet om te bepalen waar iemand zijn fiscale woonplaats heeft. Daarom kan die term beter geschrapt worden, hij zet de lezer op het verkeerde been doordat hij plots gaat denken dat dit een artikel is dat iets gaat vertellen over wanneer je resident in Spanje bent en wanneer niet.

  Kort toegelicht:

  Veel belastingverdragen bevatten omdat zij meestal op het OECD modelverdrag zijn gebaseerd 2 regelingen: (1) de 183-dagen regeling en (2) de woonplaats regeling in vaktermen ook wel ‘Tie-breaker’ genoemd. Deze regelingen staan op zichzelf en hebben (ook in het verdrag) niets met elkaar te maken.

  ‘183-dagen regeling’ (1) is er om vast te stellen waar iemand die buiten Spanje woont en in Spanje werkt belasting over zijn inkomsten uit Spanje moet betalen. Er zijn wat voorwaarden, maar dan geeft de 183-dagen regeling de doorslag doordat die aan de landen dwingend voorschrijft dat belasting moet worden betaald in Spanje als je daar opgeteld per jaar meer dan 183 dagen bent. DIT IS ALLEEN VAN TOEPASSING ALS JE NIET IN SPANJE WOONT. DEZE REGELING IS NIET VAN BELANG OM VAST TE STELLEN OF JE FISCALE WOONPLAATS IN SPANJE IS.
  Voldoe je als niet inwoner aan de 183-dagen regeling dan heb je een NIE nummer nodig in Spanje, want over het inkomen uit Spanje moet je dan in dat land belasting betalen terwijl je niet in Spanje woont.

  ‘Tie-breaker’ regeling (2) is om vast te stellen of je woonplaats in Spanje is.
  Je kijkt dan in de volgorde die ik hierna heb opgenomen zoals in het belastingverdrag (art 4 in het NL-ES verdrag) is voorgeschreven naar de volgende punten A) VRAAG: Waar heeft iemand een huis ter beschikking ?INDIEN GEEN UITSLUITSEL doordat hij bijvoorbeeld in Spanje en Nederland of geen van beide een huis heeft om te verblijven door naar VRAAG B) Waar is het middelpunt van zijn levensbelangen? INDIEN GEEN UITSLUITSEL omdat hij bijvoorbeeld in Nederland meer inkomen verdient en er zijn bedrijf heeft, daar zijn familie heeft en in Spanje meer dan de helft van het jaar verblijft door naar VRAAG C) Waar verblijft hij gewoonlijk? daarbij geeft niet altijd feitelijke verblijfsduur, maar ook op welke dagen en waar het gezin verblijft een rol INDIEN GEEN UITSLUITSEL bijvoorbeeld 120 dagen in Nederland, en sommige jaren 130 dagen in Spanje en 110 dagen in Duitsland en andere jaren 100 dagen in Spanje en 120 dagen in Duitsland en nog 20 dagen in andere landen INDIEN GEEN UITSLUITSEL door naar vraag D) Welke nationaliteit heeft hij?

  Als een vraag duidelijkheid geeft hoef je niet door naar de volgende stap. Als alles wordt doorlopen zonder uitsluitsel geeft uiteindelijk de Nationaliteit de doorslag.

  Ik heb in dit voorbeeld een paar feitelijke aspecten genomen die in de jurisprudentie belangrijk worden gevonden door de rechter, in de praktijk spelen er vaak nog veel meer feiten en omstandigheden een rol bij de beantwoording van vraag B. In de meeste gevallen geeft vraag B de doorslag.

  In de ‘Tie-breaker’ regeling wordt over 183 dagen niet gesproken. De hoeveelheid dagen van verblijf kan bij VRAAG B en en bij VRAAG C wel mede een rol spelen, maar als iemand in Nederland en Spanje een huis heeft, 150 dagen per jaar in Nederland verblijft en 215 dagen in Spanje, maar het grootste deel van zijn familie in Nederland woont, hij nauwe banden daarmee heeft en hen regelmatig bezoekt, nog steeds lid is van clubs en verenigingen in Nederland en net als in Spanje ook in Nederland bankrekeningen aanhoudt dan woont hij op grond van de ‘Tie breaker’ waarschijnlijk in Nederland. Aan vraag C waar het aantal verblijfsdagen een grotere rol speelt kom je dan niet meer toe.

  Waarom de term fiscaal resident schrappen:

  Dit artikel lijkt alleen over Buitenlanders te spreken die fiscaal niet in Spanje wonen en daar dus niet fiscaal resident zijn. Anders is de 183-dagen regeling uit het verdrag namelijk helemaal niet aan de orde en daarom leidt de term fiscaal resident hier tot misverstanden omdat de lezer met weinig achtergrondkennis dan denkt dat die persoon vanuit internationaal fiscaal perspectief in Spanje binnenlands belasting plichtig is maar dat is hier juist niet het geval! Dat in juridische zin van een resident in Spanje sprake is kan niet worden uitgesloten, dat wordt namelijk op het Spaanse nationale recht gebaseerd en als die Spaanse wet bijvoorbeeld zegt: indien je langer dan 180 dagen gedurende een jaar verblijft in Spanje, dan ben je (uitsluitend naar Spaans recht) dus ook inwoner van Spanje. Maar de 183-dagenregeling uit het verdrag welke hier wordt uitgelegd speelt geen enkele rol om te bepalen of je wel of niet in Spanje woont.

 10. Hallo.

  Ik ben in 2015 begin augustus naar Spanje verhuisd. Een aantal maanden geleden kreeg ik een aanslag van de Spaanse belasting over het hele jaar 2015 terwijl ik dus geen 183 dagen in Spanje heb gewoond. Mijn vraag is of dit normaal is. Ik heb mijn belasting gewoon in Nederland betaald. Dank voor uw antwoord

Geef een reactie

Laat ons weten wat je van dit artikel vindt of als je meer wilt weten.

Back To Top