skip to Main Content
Hola ... dit is de grootste vraagbaak over Spanje
183-dagenregeling Spanje
Freepik

183-dagenregeling Spanje

Als men tussen landen niets zou regelen zou een inwoner bij grensoverschrijdend wonen en/of werken twee keer belasting betalen over de inkomsten, te weten in het woon/werkland (loon)belasting en in het woonland inkomstenbelasting. Om dit te voorkomen zijn er belastingverdragen waarin wordt geregeld welk land wanneer belasting mag heffen. Dat heeft te maken met de zogenaamde 183-dagenregeling (6 maanden).

De 183-dagenregeling wil zeggen dat als iemand langer dan 183 dagen (6 maanden) in Spanje verblijft men als een resident (residente extranjero) of ingezetene wordt gezien. Dat houdt in dat iemand na 6 maanden zowel een juridisch resident (ondergeschikt aan de Spaanse wetgeving) alsook een fiscaal resident (ondergeschikt aan de Spaanse belastingplicht) wordt. Bij een verblijf van meer dan 183 dagen of 6 maanden dient men een NIE nummer (Número de Identificación de Extranjeros) aan te vragen.

Verblijft iemand minder dan 183 dagen in Spanje dan hoeft men geen NIE nummer aan te vragen, is men geen fiscaal resident en mag men bijvoorbeeld ook met NL/B kenteken blijven rijden.

Afhankelijk van het belastingverdrag tussen Nederland/België en een ander land kan deze periode een kalenderjaar zijn, een aaneengesloten periode van 12 maanden of een belastingjaar. Voor het berekenen van de 183 dagen moeten alle dagen meegeteld worden dus ook weekends en vakantiedagen (in het geval van een werknemer). Een dagdeel telt als een volledige dag.

In Spanje wordt gekeken naar een belastingjaar wat in Spanje loopt van 1 januari tot en met 31 december welke dus gelijk is aan een kalenderjaar.

Dit bericht heeft 3 reacties
    1. Volgens mijn informatie moet er sprake zijn van een verblijf in Spanje ter grootte van een aaneengesloten periode in een kalenderjaar ( dus tussen 1 januari en 31 december).

  1. In het Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting staat in artikel 4 (het begrip woonplaats) niets over een 183 dagen regeling. Wel in artikel 16 maar dat heeft niets te maken waar iemand woont.
    De “183-dagen regeling” is een Spaanse bepaling. Maar als de Nederlandse belastingdienst tot de conclusie komt dat ook iemand die minder dan 183 dagen in NL is Nederlands belastingplichtige is dan kan dat op basi van het verdrag. Een verdrag gaat altijd boven ene nationale wet. Het hangt vaak af van het middelpunt van het sociale leven als criterium voor het begrip woonplaats.

Geef een reactie

Laat ons weten wat je van dit artikel vindt of als je meer wilt weten.

Back To Top