183-dagenregeling Spanje

183-dagenregeling Spanje
Beeld: Freepik

Als men tussen landen niets zou regelen zou een inwoner bij grensoverschrijdend wonen en/of werken twee keer belasting betalen over de inkomsten, te weten in het woon/werkland (loon)belasting en in het woonland inkomstenbelasting. Om dit te voorkomen zijn er belastingverdragen waarin wordt geregeld welk land wanneer belasting mag heffen. Dat heeft te maken met de zogenaamde 183-dagenregeling (6 maanden).

De 183-dagenregeling wil zeggen dat als iemand langer dan 183 dagen (6 maanden) in Spanje verblijft men als een resident (residente extranjero) of ingezetene wordt gezien. Dat houdt in dat iemand na 6 maanden zowel een juridisch resident (ondergeschikt aan de Spaanse wetgeving) alsook een fiscaal resident (ondergeschikt aan de Spaanse belastingplicht) wordt.

Bij een verblijf van meer dan 183 dagen of 6 maanden dient men een NIE nummer (Número de Identificación de Extranjeros) aan te vragen. Het aanvragen van een NIE-nummer is namelijk al verplicht vanaf 3 maanden verblrijf in Spanje zoals we HIER al omschrijven.

Afhankelijk van het belastingverdrag tussen Nederland/België en een ander land kan deze periode een kalenderjaar zijn, een aaneengesloten periode van 12 maanden of een belastingjaar. Voor het berekenen van de 183 dagen moeten alle dagen meegeteld worden dus ook weekends en vakantiedagen (in het geval van een werknemer). Een dagdeel telt als een volledige dag.

In Spanje wordt gekeken naar een belastingjaar wat in Spanje loopt van 1 januari tot en met 31 december welke dus gelijk is aan een kalenderjaar.

Scroll naar boven