Dubbel parkeren: regels en boetes in Spanje

Dubbel parkeren: regels en boetes in Spanje
Beeld: Pixabay

Als je in Spanje woont ben je het ongetwijfeld al vaak tegengekomen, mensen die hun auto dubbel en zelfs soms driedubbel parkeren op de openbare weg. Ondanks dat veel mensen denken dat het is toegestaan om dubbel te parkeren is niets minder waar. De politie mag en kan boetes uitschrijven als men dubbel staat geparkeerd in Spanje.

Er worden veel excuses gebruikt voor het dubbel parkeren zoals ‘ik stond minder dan twee minuten’, ‘ik ga er al vandoor’ en ‘maar hier val ik toch niemand lastig’. Oom agent of tio agente moet het allemaal aanhoren als ze toevallig op het juiste moment op de juiste plaats zijn en iemand spotten die dubbel staat geparkeerd. Vaak wordt zoiets door de vingers gezien maar in sommige gevallen zal men boetes uitschrijven.

Stilstaan

Om te achterhalen of het dubbel parkeren is toegestaan moeten we eerst naar de omschrijving van ‘stilstaan’ kijken. In Spanje heet dat ‘parada’ en dat wordt in de Ley de Seguridad Vial (LSV) als volgt omschreven:

‘inmovilización de un vehículo durante un tiempo inferior a dos minutos, sin que el conductor pueda abandonarlo’ ofwel ‘immobilisatie van een voertuig gedurende minder dan twee minuten zonder dat de bestuurder het kan verlaten’.

2 minuten

Vanwege deze regel gaan veel mensen er dus automatisch vanuit dat als men dubbel staat geparkeerd en dat minder dan twee minuten duurt men als bestuurder niet beboet kan worden. Daarbij zien veel automobilisten alleen over het hoofd dat er in de regel staat dat men in de auto moet zitten.

Helaas staat er in hetzelfde LSV ook dat het niet is toegestaan stil te staan op de weg omdat dit de normale stroom van andere voertuigen, fietsen, wandelaars en dieren kan belemmeren en voor gevaarlijke situaties kan zorgen.

Alarmlichten

Veel personen die hun auto dubbel parkeren zetten de alarmlichten of gevarenlichten (cuatro intermitentes) aan maar dat mag eigenlijk niet. Alarmlichten zijn bedoeld voor wat de naam al aangeeft, een alarm of noodgeval en niet om de auto beter zichtbaar te maken als men dubbel parkeert, wat al niet mag. Op het moment dat je dubbel parkeert én de alarmlichten (warnings) aan zet bega je dus eigenlijk twee verkeersovertredingen in Spanje.

Op deze website staat dat het gebruik van alarmlichten op een snelweg of weg om aan te geven dat er een file of stilstaand verkeer staat mag eigenlijk ook niet. Achterliggende automobilisten dient men te waarschuwen met de remlichten of om je arm uit het raam te steken en deze op en neer te bewegen.

In de Spaanse verkeerswet staat echter dat binnen de bebouwde kom de alarmlichten niet gebruikt mogen worden maar op de snelwegen en autowegen wel als er sprake is van een gevaarlijke situatie: Lees hier https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23514 blok 169 artikel 109 in de Spaanse verkeerswet.

Scroll naar boven