Wat is het minimum vitaal inkomen in Spanje

123rf
Beeld: 123rf

Sinds maandag 15 juni (2020) kunnen inwoners van Spanje een aanvraag indienen voor het minimaal vitaal inkomen. Het ‘ingreso mínimo vital’ of afgekort IMV is in juni door het Spaanse parlement goedgekeurd en zal ervoor zorgen dat 850.000 huishoudens een minimum leefbaar of vitaal inkomen zullen ontvangen om uit de extreme armoede te komen. Maar wat is dit IMV en wie kan er gebruik van maken?

Meer dan 850.000 huishoudens (want het is geen inkomen per persoon maar per huishouden) zullen profijt hebben van het IMV waardoor de extreme armoede met 80% verminderd kan worden. Het IMV is echter geen ‘cadeautje’ van de Spaanse overheid en is bedoeld voor die huishoudens die het niet zo breed hebben en op of onder de armoedegrens leven.

De bedragen die men dan ontvangen liggen tussen de 462 euro en 1.015 euro afhankelijk van de gezinssituatie. 

Het IVM geldt voor alle inwoners van Spanje die langer dan 12 maanden officieel een resident zijn in het land, dus ook in principe voor Nederlanders en Belgen die officieel de resident-status hebben en dat kunnen aantonen door middel van de ‘Certificado de Registro de Ciudadano de la Union’ (het groene kaartje of tarjeta residencia).

Houd daarbij rekening met het volgende, alleen als je hier aan voldoet heb je kans op het IVM:

 • Het IVM is niet per persoon maar per huishouden.
 • De aanvrager moet tussen de 23 en 65 jaar oud zijn of 18+ jaar met een kind..
 • Je moet minstens 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag woonachtig zijn en officieel ingeschreven (residencia legal) staan in Spanje als legale inwoner.
 • Je moet ten minste 12 maanden ingeschreven staan bij en bijgedragen hebben aan de Sociale Zekerheid (Seguridad Social).
 • Werkloos zijn is geen must want het IVM is ook te ontvangen als men werkt maar niet genoeg inkomen ontvangt om van rond te komen.
 • Je moet een vermogenslimiet (límite de patrimonio) hebben tussen 16.614 euro voor alleenstaanden en 43.396 euro in het geval van een huishouden van vier personen.

Simulator

Op de website van deze simulator dien je enkele vragen naar waarheid te beantwoorden waarna men het uiteindelijke geschatte (want dit is niet definitief) minimale vitale inkomen getoond wordt. 

Bedragen

Er zijn diverse verschillende scenario’s zoals alleenstaande personen, eenoudergezinnen, huishoudens met een of twee of meer kinderen etc. In alle gevallen gaat het om bedragen per huishouden, niet personen. Het is ons niet helemaal duidelijk of dit bruto of netto bedragen zijn.

 • Alleenstaande volwassene: 5.538 euro per jaar / 462 per maand
 • Eenoudergezin met 1 kind: 8.418 euro per jaar / 700 euro per maand
 • Eenoudergezin met 2 kinderen: 10.080 euro per jaar / 838 euro per maand
 • Eenoudergezin met 3+ kinderen: 11.741 euro per jaar / 977 euro per maand
 • 2 volwassenen: 7.200 euro per jaar / 600 euro per maand
 • 2 volwassenen met 1 kind: 8.861 euro per jaar / 738 euro per maand
 • 2 volwassenen met 2 kinderen: 10.523 euro per jaar / 877 euro per maand
 • 2 volwassenen met 3+ kinderen: 12.184 euro per jaar / 1.015 euro per maand

Vitaal inkomen Vs basisinkomen

Het vitaal inkomen (ingreso mínimo vital) moet niet verward worden met een basisinkomen (renta básica of renta mínima) wat een universeel gegarandeerd inkomen is dat elke burger/inwoner (gedeeltelijk) van de overheid krijgt. Met basisinkomen wordt over het algemeen een onvoorwaardelijk basisinkomen bedoeld, waarbij iedere burger hetzelfde krijgt ongeacht over welke overige inkomsten of over welk vermogen hij of zij beschikt. 

In Spanje is echter alleen sprake van een gegarandeerd inkomen als de aanvrager aan strenge eisen voldoet en onder de armoedegrens leeft. Er kan dus in feite niet gesproken worden over een universeel basisinkomen maar meer over een minimum leefbaar inkomen of een gegarandeerd vitaal basisinkomen voor Spanje’s allerarmsten.

Scroll naar boven