skip to Main Content
Hola ... dit is de grootste vraagbaak over Spanje

Wat is de IRPF in Spanje

Wat Is De IRPF In Spanje
Freepik

De  impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas of afgekort IRPF is een persoonlijke, progressieve en directe belasting in Spanje die geheven wordt op het verkregen inkomen op jaarbasis. De IRPF is dus een loonbelasting die alle arbeiders, waaronder ook zelfstandigen (autónomos), moeten betalen aan de Spaanse belastingdienst.

Loonbelasting of IRPF is in Spanje in de eerste plaats de belasting die door de werknemer over zijn loon verschuldigd is en die door zijn werkgever op het loon van de werknemer wordt ingehouden en namens de werknemer aan de Agencia Tributaria wordt betaald. De loonbelasting is deel van de zogenoemde loonheffing.

Schijven

Spanje kent 5 verschillende percentages (tipo impositivo) die verdeeld zijn in schijven (tramos IRPF) die te maken hebben met het loon op jaarbasis (base liquidable general). De belastingen moeten worden afgedragen aan de Agencia Tributaria of Hacienda, de Spaanse belastingdienst. Dit zijn de percentages op 1 januari 2019.

Opmerking: In 2019 is het mogelijk dat hogere inkomens boven de 130.000 euro per jaar 2% (47%) en boven de 300.000 euro 4% (49%) meer gaan afdragen aan de belastingdienst. Of dat doorgaat ligt aan de staatsbegroting.

0€ – 12.450€ 19%
12.450€ – 20.200€ 24%
20.200€ – 35.200€ 30%
35.200€ – 60.000€ 37%
meer dan 60.000€ 45%

Belastingaangifte

Tussen 2 mei en 30 juni dient men de aangifte (la declaración) te doen over het salaris wat men het jaar daarvoor verdiend heeft. Zelfstandige ondernemers (autónomos) dienen 4 keer vooruit op 20 april, 20 juli, 20 oktober en 31 januari de IRPF te betalen en een aangifte in te sturen tussen 2 mei en 30 juni.

Teruggave

Als blijkt dat een belastingbetaler (loondienst en zelfstandige) te veel belasting heeft betaald dan krijgt men geld terug. Als het tegenovergestelde blijkt dan dient men meer belasting te betalen.

Dit bericht heeft 5 reacties
 1. Kan geen datum van publicatie vinden, gelden deze tarieven nog wel ? en ueberhaupt de systematiek ?
  De belastingen wijzigen zo vaak dat je een artikel met tarieven of systemen alleen kunt vertrouwen als je weet voor wanneer het geldig is of is geschreven

  De vaste aftrekbedragen staan er trouwens ook niet in, evenmin onderscheid naar leeftijd

 2. Er bestaan twee reken methodes bij een schijvenstelsel;
  1) waarbij het inkomensbestanddeel dat binnen een schijf valt met dat percentage wordt belast, en het overig inkomen wordt ‘doorgeschoven’ naar de volgorde schijf. Dit hanteert Nederland.
  2) het systeem waarbij je totale inkomsten bepalen in welke schijf je valt en je gehele inkomen wordt met dat percentage belast.
  Welke van de twee is in Spanje van toepassing?

 3. Overzichtelijk artikel, prima.
  Wanneer ik naar mijn aangifte voor 2019 kijk, dan zie ik daar twee tarieven: tipo medio estatal (4,84%) en tipo medio autonomico (4,59%). De eerste is de staatsbelasting, de tweede is de autonome regio belasting voor de Canarische eilanden. Over mijn belastbaar inkomen (AOW na aftrekposten) worden twee te betalen bedragen vastgesteld op basis van genoemde tarieven (plus nog een extra aftrekpost voor de regio voor 65+).
  Ik kom deze tarieven niet tegen in de in dit artikel genoemde lijst van tarieven (schijvenstelsel). Voor 2018 waren deze tarieven iets lager.
  Vragen:
  Zijn dit speciale tarieven voor mensen die een pensioen (AOW) genieten?
  Zijn de tarieven voor 2020 bekend?

Geef een reactie

Laat ons weten wat je van dit artikel vindt of als je meer wilt weten.

Back To Top