Regels zonnepanelen in Spanje

123rf
Beeld: 123rf

In april 2019 heeft de Spaanse regering nieuwe regels en wetten opgesteld wat betreft het gebruik van zonnepanelen voor eigen stroomvoorziening. In oktober 2018 kwam er al een einde aan de beruchte (maar nooit toegepaste) zonbelasting (impuesto al sol) en werd de administratieve rompslomp voor het aanvragen van de plaatsing van zonnepanelen vergemakkelijkt.

Via een koninklijk besluit heeft de Spaanse regering de zelfregulering waarin o.a. de administratieve en technische voorwaarden voor aansluiting op het netwerk en de compensatieregeling tussen tekorten en overschotten aan energie omschreven en geregeld worden voor installaties tot 100 kW vastgesteld.

Vanaf nu hoeft men als er zonnepanelen op het dak of in de tuin staan niet meer twee meters (contadores) te hebben. Tot nu toe was het verplicht om een meter voor de zonnepanelen en een meter voor de reguliere stroom te hebben. Dat is nu verleden tijd waarbij één meter alles registreert.

Compensatie

Vanaf nu krijgt men ook een vergoeding (lees korting) voor het overschot dat geproduceerd wordt. Consumenten die meer elektriciteit opwekken dan dat ze gebruiken leveren dat terug aan het stroomnet en de respectievelijke stroomleverancier waarna men kortingen krijgt op de elektriciteitsrekeningen. In geen geval krijgen particuliere zonnepaneel eigenaren een vergoeding in geld.

Er zijn in feite vanaf nu twee soorten zonnepaneel gebruikers: die zonder overschot (excedentes) en die met overschot waarbij dat terug wordt geleverd aan het elektriciteitsnet. In beide gevallen mag het totale vermogen niet hoger zijn dan 100 kW. Alles daarboven wordt als stroomproducent gezien.

Zonder overschot

Als men met de zonnepanelen genoeg stroom afneemt en niets wilt of kunt terugleveren aan het elektriciteitsnet dan maakt men gebruik van de zonnepanelen zonder overschot ofwel ‘sin excedentes’. Als men deze vorm wilt gebruiken geeft men de mogelijkheid om aan het netwerk stroom af te staan op en dient men een certificaat (certificado antivertido) te ondertekenen met een procedure die zo eenvoudig mogelijk is gehouden.

Als men een installatie heeft tot 15 kW dan hoeft men geen aansluiting (punto de conexión) met het vaste elektriciteitsnet te hebben. Als men een installatie heeft tussen de 15 en 100 kW dan dient men wel aangesloten te zijn op het elektriciteitsnetwerk.

Met overschot

Als men met de zonnepanelen meer elektriciteit opwekt dan wat men nodig heeft kan men ervoor kiezen om dit aan het elektriciteitsnet te leveren waarbij de stroom dus de andere kant op gaat (in plaats van het eenrichtingsverkeer naar een woning toe). Deze vorm heet ‘con excedentes’ waarbij de gebruiker een vergoeding ontvangt voor de teruggeleverde stroom in de vorm van kortingen op de elektriciteitsrekening.

In het geval van consumenten die een overschot produceren zijn er twee subgroepen:

Subgroep A waarin consumenten zitten die een overschot hebben welke gecompenseerd wordt. Om bij deze subgroep te horen moet de primaire energiebron van hernieuwbare oorsprong zijn (zonnepanelen dus) en mag het totale vermogen niet hoger zijn dan 100 kW.

Subgroep B is voor alle andere gevallen waar energie overschotten zijn en die niet in groep A passen.

Terugleveringsvergoeding

Er is een vereenvoudigd compensatiemechanisme voor de consumenten die vallen in de eerder genoemde groep A. De compensatie die de consument zal ontvangen zal maandelijks zijn waarbij de energieleveranciers tegen een overeengekomen uurprijs betalen voor de energie die teruggeleverd wordt aan het elektriciteitsnet. Het volgende wordt in het koninklijk besluit omschreven.

Als een consument gelijktijdig stroom opwekt en verbruikt wordt dit in huis gebruikt maar niet geregistreerd door de elektriciteitsmeter. De opgewekte elektriciteit die direct verbruikt wordt ziet men dan ook niet terug op de afrekening van de energieleverancier.

Levert een consument jaarlijks minder dan er netto wordt afgenomen dan wordt dat op de jaarrekening verrekend. Levert een consument jaarlijks meer terug dan netto wordt afgenomen dan ontvangt men voor de teveel teruggeleverde elektriciteit een terugleververgoeding in de vorm van kortingen.

Op de toekomstige elektriciteitsrekening wordt dan het volgende vermeld: het vaste bedrag afhankelijk van de gecontracteerde potentie (coste fijo); het energieverbruik of variabele bedrag (variable) en het negatieve saldo opgespaarde (ahorrado) en dus teruggeleverde elektriciteit (electricidad vertida).

Het maximum is 100% teruggeleverde energie waarbij men dus in feite niets betaald aan de stroomleverancier. Als men meer zal produceren dient men zich te registreren als producent (en echt geld verdienen) of de opgewekte stroom als verloren zien.

De consumenten in groep A die dus stroom terugleveren mogen in geen enkel geval daarvoor een soort van boete of belasting betalen zoals dat wel het geval was bij de zonbelasting (theoretisch gezien).

Type consument

In het nieuwe koninklijk besluit wordt ook onderscheid gemaakt tussen de type gebruikers of consumenten, te weten de individuele gebruiker en de collectieve gebruiker. Het onderscheid is of er gebruik wordt gemaakt van de opgewekte energie door een of door meerdere consumenten.

Iemand die op een eigen woning een installatie plaatst is een individuele gebruiker maar meerdere bewoners in een appartementencomplex of een wooncomplex zijn collectieve gebruikers (autoconsumo compartido). Bij die laatste groep, die voor dit koninklijk besluit in feite niet bestond, is het belangrijk dat er sprake is van een naburige installatie van zonnepanelen zoals op het dak van een appartementencomplex of in de tuinen maar met een maximale afstand van 500 meter.

Volgens de Spaanse minister van Milieu en Energie (transición ecologica) is met name het collectief gebruik erg interessant omdat de prijs per kW veel lager is dan bij individuele gebruikers en het percentage van eigen gebruik is bijna 100% waardoor er extra veel bespaard wordt.

In de nieuwe regels staat dat bij collectief gebruik de elektriciteit volgens vaste maatstaven (forma fija) verdeeld moet worden. Het probleem daarbij is bijvoorbeeld dat mochten de buren geen gebruik maken van de opgewekte elektriciteit dit verloren gaat want andere buren mogen dit niet gebruiken.

Technisch gezien is het wel mogelijk om de opgewekte stroom te verdelen maar voorlopig is daar nog niet naar gekeken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan complexen die voor de vakantie gebruikt worden waar gedurende lange periodes niemand of slechts weinig inwoners aanwezig zijn.

Scroll naar boven