Is het legaal om beveiligingscamera’s op de gevel van je woning in Spanje te plaatsen?

Is het legaal om beveiligingscamera's op de gevel van je woning in Spanje te plaatsen?
Beeld: via canva.com

Het plaatsen van beveiligingscamera’s is tegenwoordig heel gemakkelijk en betaalbaar. Dit stelt mensen in staat om hun woningen te bewaken voor weinig geld, wat erg handig is wanneer je voor een tijdje weggaat. Voor camera’s die binnenshuis zijn geplaatst, is er geen probleem. Maar hoe zit het met camera’s buitenshuis? Deze camera’s zullen onvermijdelijk derden opnemen, vooral als je in een appartementencomplex woont. Is het dan legaal in Spanje om camera’s op de gevel van mijn huis te plaatsen?

In een gemeenschap van eigenaren leidt het onderwerp videobewaking en het installeren van camera’s op de gevel van woningen vaak tot controverse en roept het vragen op over de wettigheid ervan, met name wat betreft de bescherming van privacy en de naleving van de geldende wetgeving.

We moeten een onderscheid maken tussen particuliere huizen en gebouwen met meerdere woningen, zoals appartementencomplexen of woonwijken. In het geval van vrijstaande huizen heeft de eigenaar meer vrijheid om camera’s op de gevel van zijn eigendom te plaatsen. Als iemand zonder toestemming wordt opgenomen, gaat het waarschijnlijk om een dief.

Aan de andere kant ligt de situatie anders bij gebouwen met meerdere woningen (appartementencomplexen, woonwijken, woonwijken met naast elkaar gelegen villa’s die gemeenschappelijke ruimten delen, enz.). Het installeren van videosystemen in gemeenschappelijke ruimten, zoals gangen, binnenplaatsen of parkeergarages, vereist de toestemming van het bestuur van eigenaren.

Daarom moet iedereen die camera’s op zijn gevel wil plaatsen die beelden van gemeenschappelijke ruimten kunnen vastleggen, vooraf de toestemming van zijn buren krijgen.

Hoewel toestemming kan worden verkregen voor het installeren van dergelijke camera’s, bepaalt de wet beperkingen: alleen het vastleggen van beelden van de gemeenschappelijke ruimten van de gemeenschap wordt toegestaan. Het is absoluut verboden om openbare ruimten of openbare wegen op te nemen, behalve een klein deel dat zich direct naast de toegangen van het gebouw bevindt. Dit is van cruciaal belang voor het waarborgen van de privacy van de buurtbewoners en het voorkomen van mogelijke juridische geschillen of buurconflicten.

Vereisten

Het installeren van bewakingscamera’s op de gevel van een particuliere woning moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende gegevensbeschermingswetgeving in Spanje. Dit houdt in dat bepaalde vereisten moeten worden nageleefd om ervoor te zorgen dat het gebruik van dergelijke camera’s legitiem is en de privacy van personen respecteert. Dit zijn de vereisten:

Een waarschuwing plaatsen

Personen die door de camera’s zouden kunnen worden vastgelegd, moeten hiervan op de hoogte worden gesteld. U kunt bijvoorbeeld borden op een zichtbare plaats gebruiken om te waarschuwen voor de aanwezigheid van een videosysteem.

Beperkte gegevensverzameling

Het verzamelen van persoonsgegevens met behulp van de camera’s moet tot een minimum worden beperkt om het beoogde veiligheidsdoel te bereiken. Bovendien moeten opnamegebieden die niet direct relevant zijn voor de beveiliging van het huis, worden vermeden.

Recht op toegang

Personen die door de camera’s worden opgenomen, hebben het recht om toegang te vragen en te verkrijgen tot de beelden waarop ze verschijnen.

Beelden veilig opslaan

De vastgelegde beelden moeten veilig worden opgeslagen. Alleen geautoriseerd personeel moet toegang hebben tot de beelden.

Openbare weg niet opnemen

Het continu en zonder beperkingen opnemen van beelden van de openbare weg is verboden, omdat dit een schending van de privacy vormt van de mensen die er gebruik van maken.

De hoek vastzetten

Wanneer je een bewakingscamera op jouw huis richt, is het belangrijk dat je de camera zodanig instelt dat deze alleen jouw eigen terrein en eigendom bestrijkt. Het opnemen van delen van de openbare weg of van het perceel van de buren is meestal verboden.

Je moet ervoor zorgen dat je de camera onder een hoek plaatst die alleen gericht is op jouw eigen huis en onmiddellijke omgeving. Vermijd het vastleggen van gebieden buiten jouw perceel. Als je bijvoorbeeld een appartement bezit, moet je voorkomen dat je gemeenschappelijke ruimten of delen van andere appartementen opneemt.

Door de camera optimaal uit te lijnen en een geschikte brandpuntsafstand te kiezen, kun je het op te nemen gebied beperken tot datgene wat absoluut noodzakelijk is voor de bewaking van uw woning en eigendommen.

Over het algemeen worden camera’s aan gevels zo geplaatst en ingesteld dat incidenten zoals inbraak en vandalisme kunnen worden vastgelegd. Het doelwit is de eigen voordeur, het balkon en eventueel de garage of een andere privéruimte. Dus zorg ervoor dat de camera alleen maar deze gebieden uitsluitend op uw pand richt en je aan de regelgeving houdt.

Voordeur camera

Je mag een beveiligingscamera bij de voordeur van jouw huis plaatsen, mits je bepaalde voorwaarden respecteert. De belangrijkste zijn:

  • Je plaatst een zichtbare waarschuwing dat opnames worden gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld een bord of sticker zijn.
  • De camera is alleen gericht op jouw eigen huis en onmiddellijke omgeving, niet op openbare ruimten.
  • De opslag en het gebruik van de beelden voldoet aan de gegevensbeschermingswetgeving.

Door je te houden aan deze regels en je gezond verstand te gebruiken, kun je legaal een camera installeren bij je voordeur voor extra veiligheid en gemoedsrust.

Let er ook op dat als jouw camera een deel van de openbare weg of het perceel van je buren vastlegt, dit meestal niet is toegestaan ​​zonder hun uitdrukkelijke toestemming. Richt de camera daarom optimaal op je eigen huis.

Scroll naar boven