Gebruik van dashcam of camera in de auto in Spanje

Gebruik van dashcam of camera in de auto in Spanje
Beeld: 123rf

Er zijn steeds meer mensen die een zogenaamde dashcam of een normale camera installeren in de eigen auto voor de veiligheid en voor eventueel verzekeringskwesties. Daarnaast maken veel mensen opnames tijdens het rijden van een route of de omgeving. Maar wat zijn de wetten wat betreft camera’s in de auto, wat zegt de Spaanse wet en is dit toegestaan of niet.

Net zoals in andere landen is het gebruik van de dashcam vrij nieuw en is er in de Spaanse verkeerswet nog niets speciaals over opgenomen. Maar het gebruik van een camera die opnames maakt van de straat, andere auto’s, kentekens en personen kan problemen opleveren in Spanje vanwege de “Ley de Protección de Datos” ofwel de privacywetgeving.

De vraag over het gebruik van de dashcam is makkelijk maar het antwoord is complex. Op de website Xataka heeft men contact opgenomen met diverse advocaten die gekeken hebben wat de wet zegt over het gebruik van apparatuur om opnames te maken. Men is het erover eens dat het om een camera gaat die opnames maakt van een openbare ruimte en dat mag niet omdat persoonlijke gegevens van derden opgenomen kunnen worden zonder dat deze daar toestemming voor hebben gegeven.

Er is echter een verschil tussen dashcams die continu opnames maken of ingeschakeld en uitgeschakeld worden op momenten dat dit nodig is, zoals bij een ongeval. In het eerste geval kan gesproken worden van een soort van videobewaking en daar zijn regels aan verbonden. In het tweede geval kan gesproken worden van camera’s die ingeschakeld worden op bepaalde momenten, of automatisch of op verzoek van de gebruiker zoals bij opnames van een route.

Internet en privé

Zolang de opnames voor huis- en privégebruik zijn is er niets aan de hand maar op het moment dat deze beelden op internet, zoals sociale media of YouTube, gedeeld worden kan dat problemen opleveren. Ook in het geval van het melden van een verkeersovertreding of ongeval waarbij men opnames voor verzekeringskwesties wil gebruiken, kan dat niet altijd geaccepteerd worden. Die beslissing ligt vaak bij een rechter.

In Spanje

Het gebruik van een dashcam in Spanje kan vanwege privacywetgeving en/of filmen in openbare ruimten dus problematisch zijn. Met een dashcam worden namelijk beelden geregistreerd, waardoor personen direct of indirect (bijvoorbeeld via de kentekenplaat) kunnen worden geïdentificeerd. Het zonder toestemming van de gefilmde personen publiceren van deze opnames is in principe in Spanje niet toegestaan.

De ANWB raadt het gebruik van een dashcam in Spanje af. Er mag in Spanje niet zomaar gefilmd worden in openbare ruimtes. De dashcam mag niet afleiden, mag het zicht niet belemmeren en mag tijdens het autorijden niet bediend worden door de chauffeur. Daarnaast gelden er in Spanje specifieke regels met betrekking tot databeveiliging en is er toestemming nodig van inzittenden wanneer er opnames gemaakt worden.

Nederland en België

In Nederland en België is het gebruik van een dashcam niet verboden maar is het zonder uitdrukkelijke toestemming van de gefilmde personen niet mogelijk om de opgenomen beelden te verspreiden. Als men de beelden wil gebruiken als bewijs van bijvoorbeeld een ongeval dan is het aan de rechter of die beelden geaccepteerd worden. Daarnaast moeten de betrokken personen verwittigd worden van de opnames.

Mocht je op weg zijn via Nederland of België naar Spanje via Frankrijk dan moet men er rekening mee houden dat de beelden wel gebruikt mogen worden in een juridische procedure maar dat de privacywetgeving moet worden gerespecteerd bij het publiceren van opgenomen beelden.

Scroll naar boven