Het veelvoorkomende probleem van blaffende honden bij de buren in Spanje en wat kun je daar tegen doen

Canva
Beeld: Canva

We krijgen bij de redactie regelmatig de vraag wat je in Spanje kunt doen tegen blaffende honden van de buren of andere bewoners in de buurt. Het gebeurt namelijk vaker in Spanje dat honden soms de hele dag en nacht in een tuin of op een terras/balkon worden achtergelaten, iets wat in sommige gevallen overigens niet is toegestaan. Maar wat kun je daar tegen doen en wat zegt de Spaanse wet.

Het geluid van blaffende honden is in Spanje bijna een normale zaak geworden. Er zijn steeds meer gezinnen die een hond in huis halen maar als deze blaft kan dat erg vervelend zijn voor de omwonenden. Als een hond af en toe blaft om te waarschuwen dat er iets niet klopt, dan is dat vaak niet erg maar als een hond non-stop blaft dan is dat vervelend en verstoort dit de (nacht)rust.

Het is echter een moeilijk en grijs gebied want aan de ene kant heb je te maken met de rechten van een persoon om een dier te hebben (derecho del propietario a tener un animal) en aan de andere kant heb je te maken met het recht op rust (derecho del descanso). Wat betreft de overlast die honden kunnen veroorzaken is dat in Spanje geregeld in de ‘Ley de Propiedad Horizontal’. De horizontale eigendomswet is de wetgeving in Spanje die de rechten en plichten van gemeenschappen van eigenaren en particuliere vastgoedcomplexen regelt.

In deze wet staat bij artikel 7.2 het volgende: “Al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas”.

Dat wil zeggen dat de eigenaar of degene die een appartement of woning huurt de hond geen storende activiteiten mag laten uitvoeren. In die zin kan de persoon die last heeft van blaffende honden acties ondernemen om deze activiteit te stoppen. Maar wat houden deze acties dan in?

Stap 1 is om een oplossing te zoeken door te praten met de eigenaar van de blaffende hond. In sommige gevallen heeft hij/zij niet in de gaten dat de blaffende hond voor overlast zorgt of de hond blaft alleen als ze niet thuis zijn en zijn daar zelf niet van op de hoogte. Laat bij een dergelijk gesprek de gemoederen niet te hoog oplopen, dat maakt het alleen maar erger.

Stap 2 geldt voor als je in een gemeenschappelijk complex woont. In dat geval dien je naar de ‘presidente’ te gaan, zeg maar de voorzitter van het complex. Deze moet dan vragen aan de overlast veroorzakers om actie te ondernemen.

Stap 3 volgt pas na stap 1 en eventueel stap 2 en is de meest drastische: naar de lokale politie gaan. Deze zal alleen actie ondernemen als de hond non-stop blaft want als het om incidenteel blaffen gaat dan kan de politie ook niets doen. De politie kan bij de hondeneigenaar op bezoek gaan, met hem/haar praten en eventueel de situatie te bekijken en/of het volume meten.

Stap 4 is in feite als het bezoek van de politie ook niets heeft opgeleverd. Dan kun je namelijk een aangifte doen (denuncia). Met deze politieaangifte kun je dan naar de gemeente stappen die actie moet ondernemen. De gemeente kan de hondeneigenaar eventueel beboeten of eisen dat de hond weggaat etc.

Stap 5 is eigenlijk de laatste stap, die van een advocaat als er geen oplossing komt via de stappen 1 tot en met 4. De advocaat kan uitleggen wat de rechten en plichten zijn en kan beoordelen of er actie genomen moet worden door naar een rechter te stappen. Een rechter kan dan beslissen dat de hond naar een asiel moet of dat de eigenaar van de hond de woning niet mag gebruiken zolang de hond overlast veroorzaakt.

Maar zoals we al eerder schreven is het een grijs gebied waarbij er niet één geschreven oplossing bestaat. Alle situaties zijn anders en dat moet per geval bekeken worden. Dit artikel moet dan ook als een informatieve tekst gelezen worden die zeker niet bindend is. De informatie in dit artikel komt van deze pagina die op 9 mei 2022 geactualiseerd werd.

Scroll naar boven