Een Spaans rijbewijs aanvragen

Een Spaans rijbewijs aanvragen
Beeld: 123RF

Mocht je als Nederlander of Belg in Spanje wonen en is je Nederlandse of Belgische rijbewijs verlopen, dan dien je in Spanje een nieuw (EU-) rijbewijs aan te vragen. Dit geldt dan voor die personen die in Spanje wonen en daar ook zijn ingeschreven terwijl ze in Nederland of België zijn uitgeschreven.

Een Spaans (EU-) rijbewijs dient aangevraagd te worden bij de Directoraat-Generaal Verkeer ofwel in het Spaans Dirección General de Tráfico (DGT). Deze overheidsinstantie heeft kantoren in alle provinciale hoofdsteden en andere grotere steden waar men terecht kan voor de aanvraag of vernieuwing van een rijbewijs.

Voor het verkrijgen van een Spaans (EU-) rijbewijs moet voldaan worden (door Nederlanders en Belgen) aan dezelfde vereisten die de Spaanse autoriteiten stellen aan de afgifte van een rijbewijs aan Spaanse burgers.

Dat houdt in dat men het Nederlandse of Belgische rijbewijs omzet naar een Spaans rijbewijs met het puntensysteem, een systeem wat 12 jaar geleden werd ingevoerd in Spanje. Het houdt ook in dat bij een verlenging vanaf een bepaalde leeftijd men medisch gekeurd dient te worden door de daartoe bevoegde instellingen.

Puntensysteem

Het rijbewijs met punten werd in Spanje ingevoerd op 1 juli 2006. Iedere eigenaar van een rijbewijs krijgt 12 punten maar diegene die minder dan een jaar hun rijbewijs hebben krijgen 8 punten.

Bij eventuele sancties kunnen er op het rijbewijs punten worden ingehouden waarbij dat van een punt tot zes punten kan gaan. Mocht je alle punten kwijtraken dan verlies je het rijbewijs voor zes maanden waarna men opnieuw een examen moet doen.

Rij je echter gedurende drie jaar zonder puntenverlies dan krijg je er 3 punten bij tot een maximum van 15 punten. Als je wilt weten hoeveel punten je nog op je rijbewijs hebt kun je hier terecht.

Aanvragen

Om een Spaans rijbewijs aan te vragen dient men zich te wenden tot de DGT-kantoren in de provinciale steden in Spanje (ook wel Jefaturas provinciales of Tráfico genoemd). Zie hier voor een lijst van kantoren. Men dient van te voren een afspraak (cita previa) te maken wat via de website kan gebeuren of via het bellen naar 060. Lees hier het stappenplan in het Spaans.

Voor de juiste afwikkeling van de aanvraag heb je het volgende nodig:

  • Aanvraagformulier wat ter plaatse in het Tráfico-kantoor te krijgen is of te downloaden via de website van de DGT (het is verstandig om dit in tweevoud van te voren in te vullen).
  • Voor diegene die in Spanje ingeschreven staan dien je de NIE te overhandigen of een geldig (EU-) paspoort.
  • Het verlopen Nederlandse of Belgische rijbewijs, het originele en een kopie. In geval van verlies of diefstal dien je de politieaangifte mee te nemen.
  • 2 pasfoto’s in kleur van 32×26 mm. Fotoś met hoofddoek zijn toegestaan als het om een religieuze kwestie gaat. De formaten van de pasfoto’s in Spanje zijn anders dan in Nederland of België, houdt daar rekening mee.
  • Verder heb je nodig een Talón foto wat in het Tráfico-kantoor overhandigd wordt en getekend dient te worden.
  • Men dient de leges te betalen. Het kost (in 2018) 8,30 euro om je voor het eerst in te schrijven. Daarnaast kost de verlenging van het rijbewijs 23,80 euro.  Dit kan van tevoren betaald worden maar het is makkelijker omdat ter plaatse te betalen. Het is mogelijk dat Tráfico je naar een bank verwijst voor een overmaking van het te betalen bedrag.

Mocht je een verlopen rijbewijs hebben dan krijg je een voorlopig rijbewijs mee, net zolang tot het definitieve Spaanse rijbewijs per post wordt opgestuurd. Het is ook mogelijk dat je het rijbewijs bij het Tráfico-kantoor dient op te halen.

Medische keuring

Spaanse rijbewijzen zijn over het algemeen maximaal 10 jaar geldig. Bij elke verlenging van het rijbewijs dient men een medische keuring te ondergaan. Dat kan gebeuren bij de daarvoor geautoriseerde kantoren genaamd “Centros de Reconocimiento de Conductores. Zie hier voor een lijst (PDF).

Het is een simpele keuring waarbij het meestal ook mogelijk is meteen het rijbewijs te verlengen zonder dat je naar een kantoor van Tráfico dient te gaan.

Bij deze keuring worden er foto’s gemaakt (die hoef je dus niet mee te nemen), moet je een formulier invullen en de leges betalen, moet je een ogen- gehoor en reflex test doen en worden er enkele algemene vragen over ziektes gesteld.

Is de medische keuring goed verlopen dan krijg je een voorlopig rijbewijs mee, net zolang tot het definitieve Spaanse rijbewijs per post wordt opgestuurd.

Scroll naar boven