skip to Main Content
Hola ... dit is de grootste vraagbaak over Spanje

Veel voorkomende afkortingen in het Spaans

Veel Voorkomende Afkortingen In Het Spaans
123rf

Je ziet ze overal in het dagelijkse leven in Spanje waarbij zelfs soms Spanjaarden niet weten wat bepaalde afkortingen betekenen. Afkortingen zijn makkelijk en snel om te gebruiken, zeker als je op een smartphone iets moet intypen maar ook in het normale leven op straat. Daarom een klein overzicht van veel voorkomende afkortingen in het Spaans en hun betekenis.

In sommige gevallen worden de letters van een afkorting dubbel geschreven zoals in FFCC (FerroCarriles), EEUU (Estados Unidos), SSMM (Sus Majestades), RRPP (Relaciones Públicas), CCOO (Comisiones Obreras). Dat is omdat de woorden meervoud (plural) zijn en aan de andere kant is het wel logisch want FFCC enkel zou FC zijn wat ook Futbol Club kan betekenen (denk aan FC Barcelona) en EEUU wat EU zou zijn (European Union).

Afkortingen

adj.adjunto(s)bijlage(n)
Apdo.Apartadopostbus
art.artículoartikel
Av.Avenidalaan
Bco.BancoBank
C/CalleStraat
C.C.Código CivilBurgelijk Wetboek
c/c.cuenta corrienterekening-courant
C.P.Código PenalWetboek van Strafrecht
Cra.CarreteraWeg
cta.cuentarekening
c/ucada unoper stuk
D.DonMijnheer
DA.DoñaMevrouw
Depto.DepartamentoAfdeling
doc.docentadozijn
DGT Dirección General de Tráfico Directoraat-generaal Verkeer
dupl.duplicadoduplicaat
ed.edicióneditie/uitgave
EE.UUEstado UnidosVerenigde Staten
ej.ejemplarexemplaar
etc.et ceteraenzovoorts
FFCCFerrocarillesSpoorwegen
fra.facturafactuur
grgramogram
HnosHermanosGebroeders
hs.horasuren
IGNInstituto Geográfico Nacional Nationaal Geografisch Instituut
INEInstituto Nacional de Estadística Nationaal Instituut voor de Statistiek
I.V.A.Impuesto sobre el Valor AñadidoBTW
id.idemidem
kgkilogramokilogram
kmkilómetrokilometer
Ltda (Compañia) LimitadaBV
mmetrometer
N/Nuestro/aOnze
No.NúemeroNummer
pag.páginabladzijde
par.párrafoparagraaf
P.D. of P.S.postdataPS
ptaspesetaspesetas
pzas.piezasstuks
rte.remitienteafzender
S.A.Sociedad AnónimaNV
S.L.Sociedad LimitadaBV
Sr.Señorde heer
Sra.Señoramevrouw
Sres.Señoresde heren (firma)
Srs.Señoresde heer en mevrouw
Srta.Señoritamejuffrouw

Geef een reactie

Laat ons weten wat je van dit artikel vindt of als je meer wilt weten.

Back To Top