Is Spanje een republiek of een monarchie

Is Spanje een republiek of een monarchie
Beeld: 123RF

Spanje is sinds dat Koning Juan Carlos op 20 november 1975 de leiding overnam van de toen overleden Generaal Franco een constitutionele monarchie geworden. Sinds 19 juni 2014 is Koning Felipe VI het staatshoofd van Spanje. De bestuurlijke indeling van Spanje is gebaseerd op federalisme, waarbij Spanje een bondsstaat is waarin de macht zeer gedecentraliseerd wordt uitgevoerd.

De mate van autonomie verschilt in de autonome gemeenschappen (comunidades autónomas) die elk een regioregering hebben die de bevoegdheid hebben om de autonome deelstaat te regeren maar in principe altijd onder toezicht staan van de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht.

Een constitutionele monarchie is een vorm van monarchie waarbij niet slechts de monarch of Koning bepaalde bevoegdheden bezit, maar waar naast hem diverse andere ambten bestaan, die eigen bevoegdheden bezitten hen toegekend door de constitutie.

Uitvoerende macht

De uitvoerende macht in Spanje bestaat uit de regering (gobierno) met verschillende ministers onder leiding van de premier of president van de regering (Presidente del Gobierno). Sinds 19 december 2011 is de conservatieve Mariano Rajoy Brey van de Partido Popular premier van Spanje, nadat zijn partij de verkiezingen van 2011 gewonnen had. De staatsraad adviseert de regering gevraagd of ongevraagd.

Wetgevende macht

De wetgevende macht bestaat uit twee kamers, de zogenaamde Cortes Generales: het hogerhuis (de Senado) en het lagerhuis (het Congreso de los Diputados). Het aantal zetels per kamer kan na verkiezingen wijzigen.

Rechterlijke macht

De rechterlijke macht bestaat uit de verschillende rechtbanken en tribunalen, met verschillende rechters die de autoriteit hebben om in naam van de koning de justitie in het land te handhaven.

Republiek

Spanje is twee keer in haar lange geschiedenis een republiek geweest. De Eerste Spaanse Republiek van 1873 tot 1874 en de Tweede Spaanse Republiek van 1931 tot 1939.

[su_note note_color=”#FFE0B2″]Leestip: Spanje als Republiek[/su_note]

Scroll naar boven