Europese gezondheidskaart in Spanje

Europese gezondheidskaart in Spanje
Beeld: Freepik

De Europese gezondheidskaart of Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) is een persoonsgebonden kaart die ervoor zorgt dat inwoners van de Europese Economische Ruimte landen en Zwitserland gratis, of tegen gereduceerd tarief, noodzakelijke medische hulp krijgen in een andere lidstaat, als die behandeling nodig is tijdens het bezoek in dat land (bijvoorbeeld bij een ongeluk, of een (chronische) ziekte, zoals een nierdialyse).

De gedachte erachter is dat mensen hun verblijf in het land kunnen voortzetten en niet terug moeten naar hun eigen land voor behandeling. Het is niet bedoeld voor mensen die speciaal naar het buitenland gaan voor een behandeling. De kaart is geleidelijk ingevoerd vanaf 1 juni 2004. Andere voorkomende benamingen voor deze kaart zijn: Europese Zorgverzekeringskaart, Europese Zorgpas en Europese Verzekeringspas.

In Spanje

De EZVK is ook geldig in Spanje en je hebt recht op gratis medische en ziekenhuiszorg. De zorg vindt na het tonen van de Europese gezondheidskaart plaats in de gezondheidscentra door een behandelend arts of op de plaats waar je verblijft indien je niet verplaatsbaar bent. Indien je een specialist of overbrenging naar het ziekenhuis nodig hebt, zal de arts je het juiste certificaat (of verwijsbriefje) overhandigen. De ziekenhuizen hebben ook eerstehulpafdelingen.

Met de Europese gezondheidskaart ontvang je de vereiste gezondheidszorg tijdens een tijdelijk verblijf, net als de Spaanse burgers. De geldigheidsduur staat op de kaart vermeld.

Private instellingen

De privé artsen en  private ziekenhuizen accepteren de Europese gezondheidskaart niet. Indien je medische zorg in dit type centra wenst te ontvangen, dien je deze kosten zelf te betalen of een verzekering af te sluiten.

Europese gezondheidskaart vergeten?

Als je de EZVK bent vergeten dien je de ziekenhuis-, medische en farmaceutische kosten op voorhand te betalen, en aan de instelling waarvan je lid bent de terugbetaling aan te vragen. Daarbij moeten de facturen steeds worden getoond.

Vergeet niet dat, net als in de rest van de EU het geval is, de Europese gezondheidskaart niet geldt indien je naar Spanje reist om een specifieke medische behandeling te ontvangen.

Belangrijk:

Dit is belangrijk om rekening mee te houden wat betreft de Europese ziekteverzekeringskaart:

  • Het is geen alternatief voor een reisverzekering. De kaart dekt geen particuliere gezondheidszorg of kosten voor bijvoorbeeld repatriëring of verloren/gestolen eigendommen.
  • Het dekt geen kosten als je reist met het uitdrukkelijke doel een medische behandeling te ondergaan.
  • Het geeft geen garantie dat je gratis geholpen wordt. Aangezien het zorgstelsel in ieder land anders is, kunnen diensten die in eigen land gratis zijn in een ander land wel kosten met zich meebrengen.

Aanvragen

Lees HIER hoe je een Europese zorgpas kunt aanvragen in Nederland, België of Spanje.

Scroll naar boven