Hoe komt spanje aan zijn naam

Hoe komt spanje aan zijn naam
Beeld: 123rf

Hoe vaak ben je wel niet in Spanje geweest op vakantie of wellicht woon je wel in het land en heb je geen idee waar het woord “Spanje” vandaan komt. Met deze tekst en uitleg proberen we het woord uit te leggen waarbij we uiteraard terug moeten gaan in de tijd.

España is een afgeleide van Hispania, een naam die de Romeinen gaven aan het hele schiereiland Ibérica, wat op zijn beurt reeds een afleiding was van Iberia. Iberia genoot de voorkeur van de oude Griekse schrijvers om te verwijzen naar de zelfde plaats.

Hispania

De term Hispania kan echter verschillende verklaringen hebben, sommige zijn eerder controversieel. Een verklaring kan zijn dat Hispania afkomstig is van de Feniciërs, een term door hen gebruikt werd vanaf de 2° eeuw voor Christus. De Feniciërs hebben van buitenaf de eerste beschaving gebracht, teneinde de handel uit te breiden. Zij zijn ook de stichters van de stad Gadir, het huidige Cádiz, en waarschijnlijk de oudste stad in West-Europa.

Romeinen

De Romeinen namen de benaming over van de door hen overwonnen Carthagers, zij vertaalden het begin van het woord zoals in “kust”, “eiland” of “grond” in de betekenis van “regio”. De letters SPN van Hispania, kan in het Hebreeuws gelezen worden als saphan, wat ze uiteindelijk vertaalden als “konijnen”.

Daarom gaven de Romeinen Hispania de betekenis van “land met konijnen in overvloed”. Meerdere munten uit de tijd van de Romeinen hadden afbeeldingen van een dame met een konijn aan haar voeten.

Feniciërs

Volgens de historicus Cándido Maria Trigueros is er een andere theorie welke hij verdedigde voor de Universiteit van Barcelona in 1767. Volgens hem is het alfabet van de Feniciërs (ongeveer gelijk aan het Hebreeuws) zonder klinkers. Zo betekend spn “het noorden” dus volgens Trigueros gebruikten zij dit voor het Iberisch schiereiland.

Een andere wetenschapper Jesús Luis Cunchillos heeft in zijn boek “Gramática fenicia elemental” uit 2000 de naam Hispania opgedeeld in span en spy, wat betekende “smeden van metalen”. Daarom i-spn-ya betekende volgens hem dus “het land waar men metaal smeedde”.

Hispalis

Apart van de Fenicische oorsprong, heeft men in de moderne tijd nog een nieuwe theorie opgemaakt, Hispalis zou de betekenis hebben van “Westelijke Stad”, omdat Hispalis de grootste stad was op het Iberisch schiereiland zijn de Feniciërs en later de Romeinen deze naam gaan gebruiken voor het hele schiereiland.

Nog een andere theorie is dat Hispalis is overgegaan in Hispania als afgeleide vorm van de legendarische koningen van Spanje, Hispalo en zijn zoon Hispano, zoon en kleinzoon van Hercules.

Scroll naar boven