Regels en eisen Hoog Risicohonden in Spanje

123rf
Beeld: 123rf

In Spanje zijn er strikte eisen voor het houden van potentieel gevaarlijke honden (tenzij het een geleidehond betreft of een hond om gehandicapten te begeleiden). Deze eisen zijn vastgelegd in de nationale Spaanse wet. De Spaanse wet classificeert de volgende honden als potentieel gevaarlijk.

Hoog Risicohonden worden in Spanje “Perros Potencialmente Peligrosos” (PPP) ofwel potentieel gevaarlijke honden genoemd. Eigenaren van de PPP-honden moeten voldoen aan de onderstaande eisen om problemen met de Spaanse justitie te voorkomen.

A. De honden die (toe)behoren tot een van de volgende rassen en kruisingen:

 • Pitbull Terrier
 • Staffordshire Bull Terrier
 • American Staffordshire Terrier
 • Rottweiler
 • Dogo Argentino
 • Fila Brasileiro
 • Tosa Inu
 • Akita Inu

B. De honden die alle of het merendeel van de volgende kenmerken vertonen:

 • Sterk gespierd, imposant voorkomen, robuust, atletische bouw, lenig, krachtig, hoge weerstand.
 • Uitgesproken karakter en van grote moed.
 • Kort haar.
  Omtrek thorax tussen de 60 en 80 cm, hoogte van het kruis tussen de 50 en 70 cm en met een gewicht van meer dan 20 kg.
 • Grote kop, robuust, met een grote en brede schedel en gespierde, bolvormige wangen.
 • Grote en krachtige kaken, de robuuste bek is breed en diep. Brede en korte gespierde nek.
 • Gevulde borst, breed, groot en diep, gebogen ribben, korte en gespierde ribbenkast.
 • Parallelle voorpoten, recht en krachtig, achterpoten zeer gespierd, met relatief lange poten, licht gehoekt.

C. De dieren die agressieve neigingen in het verleden hebben vertoond of die eerder andere dieren of personen hebben aangevallen.

Vereisten

A. Identificatie en registratie van hond door middel van microchip.

B. Inschrijven van het dier in het Gemeentelijk Register (Registro Municipal) van Potentieel Gevaarlijke Dieren (Registro de Animales Potencialmente Peligrosos) in Spanje om de daarbij behorende vergunning te verkrijgen.

C. Aanvragen van vergunning bij de desbetreffende gemeente in Spanje, die gedurende vijf jaar geldig is. Om deze vergunning te verkrijgen, moet er door de aanvrager aan de volgende eisen worden voldaan:

 • Meerderjarig zijn (18+ jaar).
 • Geen strafblad bezitten voor de volgende delicten: doodslag, marteling, toebrenging van letsel, delicten tegen de seksuele vrijheid of delicten gerelateerd aan drugshandel of associatie met gewapende bendes. Tevens dient er geen juridisch besluit tegen de aanvrager te bestaan waarin hem het recht is ontzegd op het houden van potentieel gevaarlijke dieren. Dit dient te worden aangetoond middels de presentatie van een politiecertificaat met jurisdictie, betrekking hebbende op de districten waar de eigenaar van het dier gedurende de laatste twee jaar heeft gewoond. (Verklaring Omtrent Gedrag (VOG NP) kan worden aangevraagd bij uw gemeente.
 • Beschikken over de fysieke capaciteit en de psychologische geschiktheid tot het houden van gevaarlijke dieren. Dit punt dient te worden aangetoond door middel van overlegging van certificaten (certificaat van lichamelijk vermogen, certificaat van psychologische geschiktheid) uitgegeven door geautoriseerde centra in Spanje. Bij de gemeente van uw bestemming kunt u een lijst met geautoriseerde centra opvragen.
 • Polisbewijs van aansprakelijkheidsverzekering (seguro de responsabilidad civil “burgerlijke verantwoordelijkheidsverzekering”) voor schade aan derden, met een dekking van minstens 120.000 euro.
 • Iedere afwijking in de gegevens die op de vergunning staan, dient ment door te geven aan het gemeentelijke register binnen een termijn van 15 dagen vanaf de datum waarop de verandering in werking is getreden.

Veiligheidsmaatregelen

De veiligheidsmaatregelen volgens de Spaanse wetgeving zijn de volgende:

 • Indien een potentieel gevaarlijk dier zich in een publieke ruimte bevindt, dient de eigenaar of de verantwoordelijke persoon de vergunning van de eigenaar bij zich te hebben, alsmede het Spaanse certificaat van inschrijving van het dier in het gemeentelijk register.
 • Daarnaast dient het dier de juiste muilkorf te dragen en te allen tijde aangelijnd te zijn door middel van een riem of ketting van maximaal 2 meter. Een persoon mag niet meer dan één hond bij zich hebben in een openbare ruimte.
 • Potentieel gevaarlijke dieren die zich bevinden in een afgescheiden open ruimte (terras, eigen terrein, patio, tuin, etc.) dienen aangelijnd te zijn, tenzij ze zich bevinden in een goed afgesloten hok of verblijfruimte.

De eigenaar is verplicht de ontvreemding of het kwijtraken van een potentieel gevaarlijk dier binnen 48 uur door te geven aan het gemeentelijk register.

Bij verhuizing

Mocht men vanuit Nederland of België naar Spanje verhuizen (of vice versa) en een PPP-hond mee willen nemen dan moet men kort samengevat met de volgende punten rekening houden.

Voor vertrek uit Nederland:

 • Verwerving van hondenpaspoort afgegeven door de dierenarts.
 • Identificatie en registratie van hond door middel van microchip.
 • Verwerving van een antecedenten certificaat (eventueel strafblad) (Verklaring Omtrent Gedrag).
 • Afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering.

Bij aankomst in Spanje:

 • Verwerving van certificaat van fysieke capaciteit.
 • Verwerving van certificaat van psychologische gesteldheid.
 • Inschrijven van het dier in het Gemeentelijk Register van Potentieel Gevaarlijke Dieren (Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos) om de daarbij behorende vergunning te verkrijgen.
 • Te allen tijde de veiligheidsmaatregelen respecteren.

Bron: Agroberichten buitenland / Team Madrid

Scroll naar boven