Hoe wordt Spanje geregeerd

Hoe wordt Spanje geregeerd
Beeld: 123RF

Spanje is een constitutionele monarchie met aan het hoofd een staatshoofd wat sinds 19 juni 2014 Koning Felipe VI is. De bestuurlijke indeling van Spanje is gebaseerd op federalisme, waarbij Spanje een bondsstaat is waarin de macht zeer gedecentraliseerd wordt uitgevoerd door middel van een centrale regering in Madrid en 17 autonome gemeenschappen die deelregeringen hebben.

De mate van autonomie verschilt in de autonome gemeenschappen (comunidades autónomas) die elk een regioregering hebben die de bevoegdheid hebben om de autonome deelstaat te regeren maar in principe altijd onder toezicht staan van de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht.

Uitvoerende macht

De uitvoerende macht in Spanje bestaat uit de regering (gobierno) met verschillende ministers onder leiding van de premier of president van de regering (Presidente del Gobierno) die huisvest in de Spaanse hoofdstad Madrid. Sinds 19 december 2011 was de conservatieve Mariano Rajoy Brey van de Partido Popular (PP) premier van Spanje, nadat zijn partij de verkiezingen van 2011 gewonnen had en in 2016 opnieuw gekozen werd. Op 1 juni 2018 werd Rajoy echter dankzij een motie van wantrouwen naar huis gestuurd en werd Pedro Sánchez (PSOE) de nieuwe tijdelijke premier van Spanje.

Elke vier jaar zijn er verkiezingen in Spanje waarbij miljoenen inwoners van Spanje hun partijen kunnen kiezen als volksvertegenwoordiging. Gedurende de laatste decennia waren er altijd twee grote partijen die de dienst uitmaakten, de conservatieve Partido Popular (PP) en de socialistische Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Sinds de verkiezingen van 2015 zijn er echter vier grote partijen en kwamen er twee “nieuwkomers” bij, te weten Ciudadanos (C’s) en Podemos die veel van de traditionele op de PP en PSOE stemmers wegkaapten.

Wetgevende macht

De wetgevende macht bestaat uit twee kamers, de zogenaamde Cortes Generales: het hogerhuis (de Senado) en het lagerhuis (het Congreso de los Diputados). Het aantal zetels per kamer kan na verkiezingen wijzigen.

Rechterlijke macht

De rechterlijke macht bestaat uit de verschillende rechtbanken en tribunalen, met verschillende rechters die de autoriteit hebben om in naam van de koning de justitie in het land te handhaven waardoor er een rechtsstaat ontstaat.

Een van de kenmerken van een rechtsstaat is een scheiding tussen de drie machten. Dit is om onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te waarborgen. Met name deze scheiding van de drie machten wordt in Spanje (en daarbuiten) regelmatig over gediscussieerd.

Scroll naar boven