Euthanasie en de wet in Spanje

Euthanasie en de wet in Spanje
Beeld: 123rf

Euthanasie of geassisteerde zelfdoding is op dit moment niet toegestaan in Spanje en kan omschreven worden als strafbaar met celstraffen tot maximaal twee jaar. Er zijn politieke bewegingen om een euthanasiewet te maken maar voordat die er is in Spanje zullen er nog wel wat jaren voorbij gaan.

Medisch geassisteerde zelfdoding (suicidio asistido) en vrijwillige levensbeëindiging of euthanasie (eutanasia) worden op dit moment geclassificeerd als misdrijven in het Spaanse strafwetboek (Código Penal). Het debat over de regelgeving en het recht op een waardig overlijden is in Spanje tot nu toe in het Spaanse Parlement steeds uitgesteld maar daar is verandering in gekomen.

Bij de Spaanse bevolking is een grote steun gemerkt voor de twee huidige ongeoorloofde praktijken tot het gecontroleerd medisch beëindigen van een leven en ook diverse politieke partijen menen dat de tijd rijp is om een euthanasiewet te hebben in Spanje waarbij het land zich kan voegen in het korte rijtje van landen waar euthanasie is toegestaan zoals Nederland, België en Canada.

Bij euthanasie dient een arts dodelijke medicijnen toe aan een patiënt om een eind te maken aan ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Ook hulp bij zelfdoding door een arts valt voor de wet onder euthanasie. De patiënt neemt dan zelf dodelijke medicijnen in.

Euthanasie kan in eerder genoemden landen (behalve dus Spanje op dit moment) alleen plaatsvinden op verzoek van de patiënt. Een patiënt kan dit vastleggen in een wilsverklaring. In zo’n verklaring kan de patiënt vastleggen onder welke omstandigheden hij/zij zou willen dat de arts euthanasie uitvoert. Euthanasie kan niet plaatsvinden op verzoek van familieleden of vrienden. Wel kunnen familieleden de wilsverklaring van de patiënt onder de aandacht brengen van de arts.

Scroll naar boven