skip to Main Content
Hola ... dit is de grootste vraagbaak over Spanje

Hoeveel ambtenaren heeft Spanje

Hoeveel Ambtenaren Heeft Spanje
123RF

Spanje staat erom bekend dat er veel ambtenaren of funcionarios in het Spaans werkzaam zijn en het is een zeer gewilde baan. Maar Spanje staat niet bovenaan de lijst wat betreft ambtenaren want die lijst wordt aangevoerd door de Scandinavische landen waarbij ook opvalt dat België verhoudingsgewijs meer ambtenaren heeft maar Nederland weer minder ambtenaren.

Het precieze aantal ambtenaren in Spanje is moeilijk te geven want de diverse overheidsorganen hebben geen onderlinge verbindingen wat betreft werknemers. Bij een recent onderzoek (Encuesta de Población Activa) bleek echter dat er in Spanje  3.105.800 ambtenaren  werken terwijl er in het Registro Central de Personal de las Administraciones 550.000 minder ambtenaren geregistreerd staan.

Percentages

Spanje heeft een percentage van 15,72% maar het OCDE gemiddelde is 18%. De lijstaanvoerders zijn de Scandinavische of noordelijke landen zoals Noorwegen met een percentage van 30% Denemarken en Zweden met 29% en Finland met 25%. Helemaal onderaan de lijst staat Japan met 6% en Zuid Korea met 8%. België staat boven het OCDE gemiddelde en Spanje terwijl Nederland onder Spanje staat.

Nederland en België

Spanje telt dus meer dan 3 miljoen ambtenaren maar het land is dan ook 12 keer groter dan Nederland en 16 keer groter dan België. Verhoudingsgewijs heeft België (11,3 miljoen inwoners) met 426.689 ambtenaren een hoger percentage. Nederland (17 miljoen inwoners) telt volgens de laatste cijfers 487.461 ambtenaren die werken bij het Rijk, provincies en gemeenten.

Wat is een ambtenaar

Een ambtenaar is een natuurlijk persoon die is aangesteld in een openbare betrekking om een overheidstaak te verrichten. Ambtenaren kunnen werken bij de rijksoverheid, een provincie, een gemeente, een waterschap of bij instellingen die worden beheerd door de staat of openbare lichamen. Zij worden daarom ook wel aangeduid als onder meer rijksambtenaren, provincieambtenaren, gemeenteambtenaren, waterschapsambtenaren, onderwijsambtenaren, politieambtenaren et cetera. In België kunnen ambtenaren ook werken bij de federale overheid, een gemeenschap of een gewest.

Geef een reactie

Laat ons weten wat je van dit artikel vindt of als je meer wilt weten.

Back To Top