Hoeveel ambtenaren heeft Spanje

Freepik
Beeld: Freepik

Spanje staat erom bekend dat er veel ambtenaren of funcionarios in het Spaans werkzaam zijn en het is een zeer gewilde baan. Maar Spanje staat niet bovenaan de lijst wat betreft ambtenaren want die lijst wordt aangevoerd door de Scandinavische landen waarbij ook opvalt dat België verhoudingsgewijs meer ambtenaren heeft maar Nederland weer minder ambtenaren.

2020 is geëindigd met 2.598.481 administratieve ambtenaren en overheidspersoneel wat er 769 meer zijn dan de 2.597.712 begin 2020 (wat toen vergeleken met begin 2019 al 2.137 meer was).

Van de 2.598.481 zijn er 1.450.875 ambtenaren (funcionarios), 584.087 overheidspersoneel (personal laboral) en 563.519 ander personeel (otro personal). Daarbij gaat het om personeel dat werkzaam is bij de centrale overheid maar ook op regionaal, provinciaal en lokaal gebied.

Percentages

Spanje heeft een percentage van 15,72% maar het OCDE gemiddelde is 18%. De lijstaanvoerders zijn de Scandinavische of noordelijke landen zoals Noorwegen met een percentage van 30% Denemarken en Zweden met 29% en Finland met 25%. Helemaal onderaan de lijst staat Japan met 6% en Zuid Korea met 8%. België staat boven het OCDE gemiddelde en Spanje terwijl Nederland onder Spanje staat.

Nederland en België

Spanje telt dus bijna 2,6 miljoen administratieve ambtenaren en overheidspersoneel maar het land is dan ook 12 keer groter dan Nederland en 16 keer groter dan België. 

Verhoudingsgewijs heeft België (meer dan 11,5 miljoen inwoners) met 843.000 ambtenaren een hoger percentage. Nederland (bijna 17,5 miljoen inwoners) telt volgens de laatste cijfers 915.000 ambtenaren die werken bij het Rijk, provincies en gemeenten.

Wat is een ambtenaar

Een ambtenaar is een natuurlijk persoon die is aangesteld in een openbare betrekking om een overheidstaak te verrichten. Ambtenaren kunnen werken bij de rijksoverheid, een provincie, een gemeente, een waterschap of bij instellingen die worden beheerd door de staat of openbare lichamen.

Zij worden daarom ook wel aangeduid als onder meer rijksambtenaren, provincieambtenaren, gemeenteambtenaren, waterschapsambtenaren, onderwijsambtenaren, politieambtenaren et cetera. In België kunnen ambtenaren ook werken bij de federale overheid, een gemeenschap of een gewest.

Scroll naar boven