Nederlanders en Belgen in Spanje tussen 1998-2018

Nederlanders en Belgen in Spanje 1998-2018
Beeld: 123rf

Het Spaanse Bureau voor de Statistieken (INE) heeft op haar website de gegevens gezet over de ontwikkeling van het aantal inwoners in het land gedurende de afgelopen 20 jaar tussen 1998 en 2018. Buiten alle informatie over de Spaanse inwoners is er ook informatie te vinden over het aantal buitenlandse inwoners in het land dus ook de Nederlanders en Belgen.

Spanje heeft begin 2018 in totaal 46.572.132 inwoners waarvan er 41.999.325 de Spaanse nationaliteit hebben en 4.572.807 de buitenlandse nationaliteit hebben maar wel in het bevolkingsregister in Spanje staan ingeschreven.

Dit laatste is belangrijk want het Instituto Nacional de Estadística (INE) heeft zich bij deze cijfers alleen geconcentreerd op het aantal mensen wat ingeschreven staat bij de gemeenten in Spanje. Het aantal Nederlanders en Belgen in Spanje is de afgelopen 20 jaar ook flink gestegen.

Spanje

In de onderstaande tabel is het aantal inwoners te zien in 1998 en 20 jaar later begin 2018. Wat opvalt is dat er weliswaar in totaal 6.719.481 inwoners zijn bijgekomen maar dat het aantal buitenlanders explosief gegroeid is met 3.935.240 personen terwijl het aantal Spanjaarden steeg met 2.783.759 inwoners.

Nederlanders en Belgen

Terwijl het aantal buitenlanders enorm steeg de afgelopen 20 jaar zijn er ook veel meer Nederlanders en Belgen bijgekomen die besloten hebben om te gaan wonen in Spanje. In het onderstaande schema staan de aantallen inwoners in 1998 en 2018 waarbij opvalt dat het aantal Nederlanders de afgelopen 20 jaar met 27.091 personen is toegenomen en het aantal Belgische inwoners met 16.407 personen.

Autonome deelstaten

In de onderstaande tabel hebben we de aantallen Nederlanders en Belgen die woonachtig zijn in de populairste autonome deelstaten vermeld. Het is onderverdeeld in Nederlanders en Belgen zowel in 1998 als in 2018.

Per autonome deelstaat

In de tabellen hieronder staan de populaire autonome deelstaten waar de meeste Nederlanders en Belgen wonen onderverdeeld per provincies. Ook hier is het weer onderverdeeld in Nederlanders en Belgen zowel in 1998 als in 2018.

Andere autonome deelstaten

In de tabellen hierboven staan de populairste autonome deelstaten waar de meeste Nederlanders en Belgen zijn gaan wonen maar uiteraard zijn overal in Spanje Nederlanders en Belgen te vinden.

Per jaar bekeken

In de tabel hieronder staan alle Nederlanders en Belgen die in het Spaanse bevolkingsregister stonden en staan ingeschreven tussen 1998 en 2018, per jaar omschreven. Hierbij valt op dat bij de Nederlanders tot en met 2012 er een stijgende lijn in het aantal inwoners zat waarna dit daalde. In 2012 werd het maximum gehaald van 55.445 ingeschreven Nederlanders. Dat geldt ook voor de Belgen waarbij tot en met het jaar 2012 er steeds meer Belgen bijkwamen in Spanje en daarna daalde. Ook bij de Belgen werd het maximum aan inwoners gehaald in dat jaar, met 36.548 Belgen.

Bron: INE
Samenstelling: SpanjeVandaag.com

Scroll naar boven