De belastingdienst in Spanje

De belastingdienst in Spanje
Beeld: Stock

Net zoals elk land heeft ook Spanje een eigen belastingdienst die de naam Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) heeft gekregen. In de volksmond noemt men de belastingdienst echter Agencia Tributaria of La Hacienda. Dit overheidsorgaan is verantwoordelijk voor het heffen van alle types belastingen in heel Spanje, op enkele uitzonderingen na zoals in het Pais Vasco (baskenland).

De belastingdienst in de huidige vorm werd opgericht in 1992 en volgde op een eerdere versie van de Agencia Tributaria die tijdens de staatsbegroting in 1991 werd opgericht. De belastingdienst in Spanje valt direct onder de leiding van het ministerie van Belastingzaken. Er werken op dit moment zo’n 25.000 mensen bij de Agencia Tributaria.

Voor onderzoek, de vervolging en het in beslag nemen van smokkelwaar en andere misdrijven die verband houden met georganiseerde misdaad, drugshandel of het witwassen van geld, heeft de belastingdienst een eigen bewapend politiekorps, de Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA).

De Spaanse belastingdienst is belast met de effectieve toepassing van het belastingstelsel van de staat en van de douane, alsook met de middelen van andere nationale openbare besturen of van de Europese Unie waarvan het beheer bij wet of bij overeenkomst is toevertrouwd.

Voor de verwezenlijking van deze doelstellingen voert de belastingdienst twee soorten acties uit: enerzijds het aanbieden van informatiediensten en bijstand aan de belastingbetaler, het trachten de indirecte kosten te minimaliseren die gepaard gaan met de naleving van belastingverplichtingen en anderzijds de vervolging van belastingbetalingen via controleacties.

Belastingtypes

De Spaanse belastingdienst houdt zich o.a. bezig met de volgende belastingen:

  • IRPF (loonbelasting)
  • IVA (BTW)
  • Impuesto sobre la Renta de no Residentes
  • Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
  • Impuesto sobre Sociedades
  • Renta de Aduanas
  • Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
  • Impuestos Especiales
  • Impuesto sobre el Patrimonio
Scroll naar boven