skip to Main Content
Hola ... dit is de grootste vraagbaak over Spanje

De belastingdienst in Spanje

De Belastingdienst In Spanje
Stock

Net zoals elk land heeft ook Spanje een eigen belastingdienst die de naam Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) heeft gekregen. In de volksmond noemt men de belastingdienst echter Agencia Tributaria of La Hacienda. Dit overheidsorgaan is verantwoordelijk voor het heffen van alle types belastingen in heel Spanje, op enkele uitzonderingen na zoals in het Pais Vasco (baskenland).

De belastingdienst in de huidige vorm werd opgericht in 1992 en volgde op een eerdere versie van de Agencia Tributaria die tijdens de staatsbegroting in 1991 werd opgericht. De belastingdienst in Spanje valt direct onder de leiding van het ministerie van Belastingzaken. Er werken op dit moment zo’n 25.000 mensen bij de Agencia Tributaria.

Voor onderzoek, de vervolging en het in beslag nemen van smokkelwaar en andere misdrijven die verband houden met georganiseerde misdaad, drugshandel of het witwassen van geld, heeft de belastingdienst een eigen bewapend politiekorps, de Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA).

De Spaanse belastingdienst is belast met de effectieve toepassing van het belastingstelsel van de staat en van de douane, alsook met de middelen van andere nationale openbare besturen of van de Europese Unie waarvan het beheer bij wet of bij overeenkomst is toevertrouwd.

Voor de verwezenlijking van deze doelstellingen voert de belastingdienst twee soorten acties uit: enerzijds het aanbieden van informatiediensten en bijstand aan de belastingbetaler, het trachten de indirecte kosten te minimaliseren die gepaard gaan met de naleving van belastingverplichtingen en anderzijds de vervolging van belastingbetalingen via controleacties.

Belastingtypes

De Spaanse belastingdienst houdt zich o.a. bezig met de volgende belastingen:

 • IRPF (loonbelasting)
 • IVA (BTW)
 • Impuesto sobre la Renta de no Residentes
 • Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
 • Impuesto sobre Sociedades
 • Renta de Aduanas
 • Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
 • Impuestos Especiales
 • Impuesto sobre el Patrimonio
Dit bericht heeft 3 reacties
 1. Bij de verkoop van onze woning bleek voor het huis op het kadasternummer van de buren IBI en Basura te zijn betaald en moesten wij in de escritura het kadasternummer wijzigen en met terugwerkende kracht op het juiste kadasternummer IBI en Basura alsnog betalen. In maart 2017 werd op het verkeerde kadasternummeer betaalde bedrag aan IBI en Basura teruggevraagd. Dat is nu bijna 2jaar geleden en aan de makelaar wordt maandelijks door de gemeente Coin verteld dat de teruggave in behandeling is. De makelaar blijft ons verzekeren dat het wel goed komt, maar wij vinden dit wel heel erg lang duren. Wat is in Spanje normaal of abnormaal en wat kunnen wij doen om dit op te lossen. Het gaat toch over die jaren om een flink bedrag.

 2. Dank zij dit artikel weet ik weer wat meer over het systeem.
  Persoonlijk kan ik er niet mee verder. Ik ben eigenaar van een appartement in Cambrils en ben er regelmatig enkele weken verspreid over het jaar met verlof. Ik betaal de kadastrale belastingen in Cambrils.
  Moet ik ook nog andere belastingen betalen of aangifte doen? Ik verhuur niet .
  Dank voor enige verduidelijking!

 3. Geachte, in een van uw nummers vermelde u in een artikel over de IVA dat jaarlijks aangifte moet worden gedaan over het bezit van een woning ook als je geen resident bent.
  Je zou dat zelf moeten doen via een formulier. Zou u mij dit artikel nog eens kunnen toesturen. ?.

  Bij voorbaat hartelijk dank .

  Marten. Faber

Geef een reactie

Laat ons weten wat je van dit artikel vindt of als je meer wilt weten.

Back To Top