skip to Main Content
Hola ... dit is de grootste vraagbaak over Spanje

Belastingen in Spanje

Belastingen In Spanje
Belastingen in Spanje

Net zoals elk land heeft ook Spanje belastingen waar men als inwoner mee te maken krijgt. Sommige belastingen zijn indirect en gelijk voor iedereen terwijl andere belastingen direct en gerelateerd zijn aan het inkomen of vermogen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste belastingen in Spanje.

Als men in Spanje gaat wonen krijgt men te maken met directe en indirecte belastingen. Directe belastingen ook wel persoonlijke belastingen genoemd, hebben betrekking op een vermogen of het genoten inkomen zoals inkomstenbelasting, vermogensbelasting en belastingen op donaties.

Indirecte of ook wel wettelijke belastingen genoemd, hebben betrekking op handelswaar en consumentenbestedingen zoals de BTW, overdrachtsbelasting en bijzondere belastingen.

Belastingen kunnen geheven worden door de nationale overheid (ministerio de Economia y Hacienda), de regionale en autonome overheden en lokale overheden zoals gemeenten.

Impuesto Valor Añadido (IVA)

De IVA is te vergelijken met de BTW en is een zogenaamde indirecte belasting die geheven wordt door de nationale overheid. De IVA is een percentage bovenop de prijs van een product of dienst waarbij elke consument deze belasting moet betalen. Spanje kent anno 2018 drie tarieven, 21%, 10% en 4%.

Impuesto sobre el Patrimonio (IP)

Het gaat hier om een vermogensbelasting die zowel door residenten als niet-residenten betaald dient te worden over het vermogen. Als je een resident of ingezetene bent van Spanje moet je belasting betalen over het wereldvermogen. Als je niet-resident of geen ingeschreven bent betaal je belasting over het vermogen in Spanje.

Naast de kadastrale waarde van een onroerend goed moet men ook aangifte doen over het gemiddelde banksaldo en andere bezittingen, zoals luxe kapitaalgoederen, levensverzekeringen, aandelen en obligaties etc. De directe vermogensbelasting wordt geïnd door de autonome regering.

Men hoeft als resident en niet-resident pas een vermogensbelasting te betalen als men een vermogen heeft boven de 700.000 euro met vrijstelling voor een eigen (hoofd)woning 300.000 euro (geldt niet voor niet-residenten want die hebben geen hoofdwoning in Spanje). Het merendeel van de mensen die fiscaal resident zijn in Spanje betaalt geen Impuesto sobre el Patrimonio omdat men de belastingvrije voet van 700.000 + 300.000 euro niet haalt.

Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)

De onroerendgoedbelasting is een gemeentebelasting die jaarlijks geïnd wordt door de gemeente waar men woont of een huis heeft in Spanje. De IBI geldt voor residenten en niet-residenten die een eigen woning hebben waarbij de hoogte van deze belasting afhankelijk is van de kadastrale waarde van de woning. De onroerendgoedbelasting wordt op lokaal niveau geïnd, door de gemeente dus.

Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)

De inkomstenbelasting geldt voor iedereen die langer dan 183 dagen (6 maanden) per kalenderjaar in Spanje verblijft. Op dat moment wordt men fiscaal ingezetene en moet men inkomstenbelasting in Spanje betalen. Spanje kent 5 verschillende percentages (tipo impositivo) die verdeeld zijn in schijven (tramos IRPF) die te maken hebben met het loon op jaarbasis (base liquidable general), te weten: 0€–12.450€ = 19% // 12.450€–20.200€ = 24% // 20.200€–35.200€ = 30% // 35.200€–60.000€ = 37% // meer dan 60.000€ = 45%. Deze belasting wordt geïnd door de nationale overheid.

Impuesto Sobre Vehiculos de Tracción Mecanica/Circulación (IVTM)

Eenieder die een gemotoriseerd voertuig heeft dient op lokaal niveau een motorrijtuigenbelasting te betalen. Deze is over het algemeen vele malen goedkoper dan in Nederland en België en wordt eenmaal per jaar geïnd.

Tasas

Elke gemeente waar men woont heft verschillende soorten belastingen zoals voor het ophalen van huisvuil, riolering, afgifte vergunningen, parkeren etc. De hoogte van deze belastingen is per gemeente verschillend. Gemeenten kunnen daarnaast ook nog andere belastingen heffen voor bepaalde diensten.

Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR)

De inkomstenbelasting voor niet-residenten geldt zoals de naam al aangeeft voor niet ingeschrevenen in Spanje die wel inkomsten genereren. Deze verplichte belasting geldt voor natuurlijke personen alsook rechtspersonen die niet-resident zijn in Spanje maar toch geld verdienen.

Het uitgangspunt van de Spaanse belastingdienst is dat een eigendom inkomsten genereert waarbij gesproken wordt over “vermoedelijke inkomsten” die opgegeven moeten worden bij de belastingdienst in Spanje via het formulier model 210. Het zogenaamde huurwaardeforfait bedraagt doorgaans 2% van de kadasterwaarde.

Wordt vervolgd …

Dit bericht heeft 9 reacties
  1. Er is ook nog een belastingdingetje als je resident bent in Spanje en vermogen hebt in een ander land, bijvoorbeeld een bankrekening in NL of B. Je moet deze opgeven bij de belastingdienst als het totaal aan vermogen meer dan 50000 euro bedraagt. De opgave is niet om er belasting over te betalen, maar als je het niet op tijd doet (voor eind maart) kun je in aanmerking komen voor een enorme boete. Zorg dat je een gestor hebt die je hierbij kan helpen.

  2. Leuk om te lezen. Ik overweeg om in de buurt van Malaga met een eigen stacaravan een staanplaats te gaan huren op permanente basis. Ik wil dus wonen in Spanje, maar op een camping. Verschilt dit nu erg van het wonen in een gewoon huis? Mijn vraag is of jullie hier ook eens op in wilt gaan? Vriendelijke groet, Verre

  3. DAG GRAAG WIL IK WETEN ALS IK RESIDENT BEN IN SPANJE HOEVEEL BELASTINGEN ZAL IK BETALEN OP MIJN PENSIOEN VAN BRUTO VAN 26000 EURO PER JAAR GRAAG EEN ANTWOORDJE
    VANLOOCKE

  4. Een aantal jaren bed ik de betaalde huur in Spanje af kunnen trekken van de belasting in Spanje.
    Nu word gezegd dat sinds 2015 de wet is veranderd. Omdat ik een keer in Spanje bent verhuist kan dat niet meer.
    Heeft iemand daar ervaring mee???

Geef een reactie

Laat ons weten wat je van dit artikel vindt of als je meer wilt weten.

Back To Top